Konkurs na stanowisko Stypendysta-Doktorant w ramach projektu OPUS21 (KIPiTCh) | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-11-28

Konkurs na stanowisko Stypendysta-Doktorant w ramach projektu OPUS21 (KIPiTCh)

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko Stypendysta-Doktorant w ramach projektu OPUS21 (Nowe katalizatory oparte na metalach nieszlachetnych do  elektroutleniania amoniaku), DEC- 2021/41/B/ST4/03255 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki

Słowa kluczowe: inżynieria materiałowa; elektrochemia, nanotechnologia; technologia chemiczna, elektroliza wody; elektrokatalizatory; nanostruktury;

Termin składania ofert: 15.12.2022

Zdania/rola w zespole:

 • preparatyka elektrokatalizatorów hybrydowych;
 • otrzymywanie elektrod;
 • zaawansowane badania elektrochemiczne materiałów elektrokatalitycznych;
 • badania elektrolitycznej produkcji wodoru sprzężonej z utlenianiem amoniaku;
 • przygotowywanie raportów okresowych oraz materiałów do publikacji wyników badań.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku elektrochemia, technologia chemiczna, fizyka lub pokrewnym,
 • student(ka) Szkoły Doktorskiej;
 • wiedza i doświadczenie w zakresie elektrochemii,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Warunki przyznawania stypendium:

Kwota stypendium: 2 000 zł/miesiąc
Data rozpoczęcia pracy: 1.01.2023
Data zakończenia pracy: 20.01.2026

Wymagane dokumenty:

 • CV uwzględniające ww. wymagania oraz inne umiejętności/osiągnięcia (np. nagrody/wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, odbyte praktyki/staże naukowe, obsługa programów komputerowych itp.)
 • kopia dyplomu ukończenia studiów II-go stopnia.

Miejsce i forma składania ofert:

Zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy: justyna.luczak@pg.edu.pl lub dostarczyć na adres dr hab. inż. Justyna Łuczak, Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zasady konkursu określa załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r., https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf.

29 wyświetleń