Dr inż. Monika Śmiełowska laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów! | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-12-14

Dr inż. Monika Śmiełowska laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów!

dr inż. Monika Śmiełowska
fot. archiwum prywatne
Nasza absolwentka – Pani dr inż. Monika Śmiełowska została laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniająca się rozprawę doktorską.

Monika Śmiełowska realizowała pracę doktorską w Katedrze Chemii Analitycznej. Tytuł rozprawy: „New solutions in the analytics of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) for samples with a complex matrix composition”. Obrona rozprawy odbyła się 30 września 2021 r. Promotorem pracy była prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała (Politechnika Gdańska), a jej recenzentami: prof. dr hab. Bogusław Buszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz dr hab. inż. Sylwia Bajkacz (Politechnika Śląska).

Polibromowane etery difenylowe (PBDE), jako związki zaliczane do trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) i masowo produkowane od lat 60-tych XX wieku, są aktualnie obecne w niemal każdym elemencie środowiska. Celem badań było opracowanie dedykowanych metod oznaczania PBDE, a w dalszej kolejności, jako konsekwencja ekspozycji człowieka na związki z tej grupy, oszacowanie wielkości narażenia dla różnych grup wiekowych, z uwzględnieniem różnych dróg narażenia.

Kryteria oceny wniosków za wyróżniające się rozprawy doktorskie są następujące:

  • znaczenie przedmiotu rozprawy doktorskiej dla rozwoju nauki, kultury, społeczeństwa lub gospodarki, w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,
  • poziom innowacyjności i nowatorstwa rozwiązania stanowiącego przedmiot rozprawy doktorskiej,
  • poziom wiedzy teoretycznej autora rozprawy doktorskiej w dyscyplinie naukowej lub artystycznej albo dyscyplinach naukowych lub artystycznych,
  • poziom umiejętności autora rozprawy doktorskiej w zakresie samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej;

Obecnie dr inż. Monika Śmiełowska pracuje w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu  na stanowisku post-doc.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

461 wyświetleń