Żegnamy Prof. Włodzimierza Zwierzykowskiego | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-12-01

Żegnamy Prof. Włodzimierza Zwierzykowskiego

prof. W. Zwierzykowski
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 listopada 2022 r. w wieku 93 lat zmarł Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zwierzykowski – wieloletni nauczyciel akademicki Politechniki Gdańskiej, Dziekan Wydziału Chemicznego w latach 1975 – 1978 i Prorektor PG w latach 1978 – 1981, kierownik Zakładu/Katedry Technologii Tłuszczów PG w latach 1974 – 1999.

Pan Profesor był znanym i cenionym naukowcem i ekspertem w dziedzinie chemii i technologii tłuszczów oraz związków powierzchniowo czynnych.

Cały dorobek Profesora Zwierzykowskiego jest świadectwem jego racjonalnego podejścia do pracy naukowej, gdzie badania teoretyczne ściśle wiążą się z wykorzystaniem ich wyników w praktyce przemysłowej. Pan Profesor doskonale powiązywał właściwości fizykochemiczne surfaktantów oraz właściwości fizyczne i chemiczne tłuszczów z potrzebą rozwijania technologii otrzymywania nowych produktów dla sektora tłuszczowego, chemii gospodarczej, przemysłu farb i lakierów, przemysłu tworzyw sztucznych oraz dla ochrony środowiska.

Pan Profesor wypromował sześciu doktorów, z których jedna osoba uzyskała stopień doktora habilitowanego, a dwie osoby tytuły profesorskie. Był członkiem rad naukowych Instytutu Fizykochemii Powierzchni i Katalizy PAN, Instytutu Chemii Przemysłowej oraz Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. Był też członkiem Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, członkiem Komisji Fizykochemii Powierzchni Oddziału PAN w Krakowie, a także Przewodniczącym Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Zapamiętamy Pana Profesora jako pogodną i życzliwą osobę, cechującą się wysoką kulturą osobistą i profesjonalizmem w pracy zawodowej.

Rodzinie i bliskim Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają Dziekan oraz Społeczność Akademicka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 6 grudnia 2022 r. o godz. 11:30 na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie.


W 2019 roku gościliśmy Pana Profesora podczas jubileuszu 90. urodzin.

302 wyświetleń