Konkurs Komitetu Chemii Analitycznej PAN na najlepsze prace doktorskie | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-13

Konkurs Komitetu Chemii Analitycznej PAN na najlepsze prace doktorskie

grafika tematyczna

Komitet Chemii Analitycznej PAN po raz kolejny ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu chemii analitycznej. Promotorzy i recenzenci prac, dziekani wydziałów i przewodniczący rad dyscyplin, w których była broniona praca mogą zgłaszać prace do konkursu.

Nagrody  przyznawane  są  w  następujących siedmiu kategoriach: 

  • za najlepszą  pracę w dziedzinie chemii analitycznej,
  • w dziedzinie spektrometrii mas,
  • w dziedzinie spektrometrii analitycznej,
  • za wprowadzanie  zasad  metrologii  w  pomiarach  chemicznych,
  • za najlepszą rozprawę doktorską z elektrochemii,
  • za najlepszą  rozprawę  doktorską  związaną   rozwojem technik rozdzielania,
  • za osiągnięcia w zakresie rozwoju i stosowania technik przygotowania próbek do analizy.

Komisje konkursowe oceniają prace kierując się przede wszystkim wartością merytoryczną pracy, jej nowatorstwem oraz obecnością jej wyników w literaturze naukowej.

Laureaci nagród otrzymują dyplomy Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz wartościowe nagrody rzeczowe lub finansowe ufundowane przez sponsorów konkursu, a informacja o ich pracach doktorskich publikowana jest na łamach czasopisma Analityka. Ponadto, Laureaci zapraszani są do zaprezentowania wyników nagrodzonych prac na konferencjach i sympozjach organizowanych przy współudziale Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz opublikowania artykułu w kwartalniku Analityka.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie, których obrona odbyła się w okresie 2 lat przed ogłoszeniem konkursu (w latach 2020-2022). Wnioski do nagrody zawierające dokumentację zgodną z Regulaminem konkursu zamieszczonym na stronie Komitetu Chemii Analitycznej PAN należy przesłać do dnia 20 lutego 2023 roku drogą elektroniczną na adres: konkursykcha@gmail.com.

146 wyświetleń