Nabór promotorów doktorantów do Szkoły Doktorskiej – rekrutacja 2023/2024 | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-16

Nabór promotorów doktorantów do Szkoły Doktorskiej – rekrutacja 2023/2024

grafika tematyczna

9 stycznia rozpoczęła się akcja ankietyzacji – zgłaszania się kandydatów na promotorów doktorantów w Szkole Doktorskiej na r. ak. 2023/2024.
Do 26 stycznia, nauczyciele akademiccy, którzy chcą pełnić funkcję promotora, mają możliwość wypełnienia i wysłania ankiety. Radzimy jednak nie czekać do ostatniej chwili ze składaniem ankiety, gdyż może ona zostać skierowana do poprawy i w przypadku przekroczenia terminu – nieujęta na liście kandydatów na promotorówProsimy o powiadomienie wszystkich samodzielnych pracowników nauki na Państwa wydziale / w Państwa dyscyplinie (lub innych osób uprawnionych do podejmowania opieki promotorskiej nad doktorantami).

W dniach 9 – 31 stycznia przedstawiciele dyscyplin w radzie szkoły mają możliwość weryfikacji otrzymanych ankiet. W lutym listy potencjalnych promotorów trafią do rad dyscyplin / dziedzin w celu ich zatwierdzenia – do końca miesiąca.

Ankieta potencjalnego promotora dla nauczycieli akademickich z Politechniki Gdańskiej, wypełniana jest i weryfikowana elektronicznie, w systemie MojaPG, w aplikacji Nauka.
Ankietę należy wypełnić w j. angielskim.

Ankiety, po ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez odpowiednie rady dyscyplin / dziedzin, zostaną udostępnione podczas najbliższej rekrutacji na stronie www Szkoły Doktorskiej w zakładce dla kandydatów.

Powyższa akcja ankietyzacji kandydatów na promotorów nie dotyczy Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej.

Poniżej przesyłamy instrukcję wypełnienia ankiety, która zawiera cenne informacje dla kandydatów na promotorów (łącznie z wymogami regulaminowymi). Prosimy o zapoznanie się z nią przed przystąpieniem do wypełniania ankiety:

  • Instrukcja wypełniania ankiety potencjalnego promotora kandydata Do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej – rekrutacja na r. ak. 2023/2024 – Politechnika Gdańska [LINK]

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja standardowa na r. ak. 2023/2024 do Szkoły Doktorskiej prowadzonej wspólnie z IMP PAN i IBW PAN wystartuje w połowie kwietnia 2023 r. i zakończy się na początku maja 2023 r. (przyjmowanie dokumentów). O szczegółach będziemy informować na stronie Szkoły Doktorskiej.

Informacje na ten temat zostały również opublikowane na stronie Szkoły Doktorskiej i pojawią się w najbliższym Biuletynie PG.

183 wyświetleń