Nagroda i wyróżnienie dla studentów naszego wydziału za projekty badawcze | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-02-28

Nagroda i wyróżnienie dla studentów naszego wydziału za projekty badawcze

Prof. Jacek Stefański, dziekan WETI, wyróżnione studentki Paulina Miklaszewska i Patrycja Żelechowska, prof. Agata Kot-Wasik, dziekan Wydziału Chemicznego oraz prof. Ewa Wagner-Wysiecka
Prof. Jacek Stefański, dziekan WETI, wyróżnione studentki Paulina Miklaszewska i Patrycja Żelechowska, prof. Agata Kot-Wasik, dziekan Wydziału Chemicznego oraz prof. Ewa Wagner-Wysiecka. Fot. Bartosz Bańka/PG
Dwa studenckie projekty badawcze, zrealizowane w okresie luty 2022 – styczeń 2023 na Wydziale Chemicznym przez studentów studiów II stopnia międzywydziałowego kierunku Inżynieria Biomedyczna, specjalność Chemia w medycynie, zostały wysoko ocenione w konkursie na najlepszy projekt badawczy.

Komisja  w składzie Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. PG oraz Dziekan Wydziału Chemicznego prof. dr hab. inż. Agata Kot Wasik postanowiło przyznać Nagrodę Dziekana Wydziału Chemicznego inż. Karolowi Staszczykowi za projekt badawczy: “Interakcje biomolekuł w wytwarzaniu addytywnym biomateriałów”, zrealizowany w Katedrze Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności. Opiekunami projektu byli dr hab. inż. Robert Tylingo, prof. PG oraz dr inż. Szymon Mania.

Wyróżniony został projekt "Otrzymywanie związków azowych, w tym makrocyklicznych, w procesach wspomaganych światłem UV – potencjalnych materiałów receptorowych czujników optycznych, dedykowanych analityce medycznej" zrealizowany w Katedrze Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych przez inż. Paulinę Miklaszewską oraz inż. Patrycję Żelechowską pod opieką dr hab. inż. Ewy Wagner-Wysieckiej prof. PG oraz prof. dr hab. inż. Elżbiety Luboch i mgr inż. Pauliny Szulc.

Więcej informacji o nagrodach za projekty badawcze na stronie głównej PG.

372 wyświetleń