Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla zespołu prof. Darowickiego | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-02-21

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla zespołu prof. Darowickiego

Zdjęcie z gali wręczenia nagród
Nagroda Ministra Edukacji i Nauki w kategorii: Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej dla zespołu pod kierownictwem profesora Kazimierza Darowickiego.

19 lutego 2023 r. w Sali koncertowej Jordanki w Toruniu odbyła się Gala Nauki Polskiej, podczas której w pierwszym dniu Światowego Kongresu Kopernikańskiego Minister Edukacji i Nauki wręczył nagrody wybitnym uczonym reprezentującym różne dziedziny nauki. Laureaci zostali uhonorowani za zasługi w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

W 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki otrzymało 122 wnioski o przyznanie nagród. Wnioski oceniał Zespół doradczy składający się z 13 reprezentantów środowiska akademickiego z poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki. Minister Edukacji i Nauki przyznał 66 nagród.

W kategorii: Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej przyznano 11 nagród indywidualnych i zespołowych, które otrzymały 43 osoby. Nagrodzono osiągnięcia w zakresie: 

  • praktycznego wykorzystania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej, 
  • komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami, 
  • wdrożenia oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego. 

W tej kategorii nagrodę otrzymał zespół: prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki, dr hab. inż. Juliusz Orlikowski, dr hab. inż. Grzegorz Lentke z Politechniki Gdańskiej oraz inż. Iwona Łuksa oraz inż. Radosław Gospoś.

Nagrodę w tej kategorii otrzymała również prof. Magdalena Gajewska z Wydziału Inżynierii Lądowej
i Środowiska, która wykonywała badania w zespole pod kierownictwem prof. Krzysztofa Jóźwiakowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

W kategorii: Całokształt dorobku przyznano 14 nagród indywidualnych. Statuetkę w tej  kategorii odebrała prof. dr hab. inż. Maria Jolanta Szpakowska.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

139 wyświetleń