Wyniki konkursu Technetium Talent Management Grants (III edycja) | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-02-10

Wyniki konkursu Technetium Talent Management Grants (III edycja)

Technetium Talent Management Grants
Kolejna, trzecia edycja programu Technetium Talent Management Grants, wspierającego aktywność mentorów współpracujących z uzdolnionymi studentami, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wyłoniono 19 zwycięskich projektów na łączną kwotę 443 389 zł.

Wyniki konkursu dostępne są na stronie Politechniki Gdańskiej w zakładce Uczelnia Badawcza:

Na Wydziale Chemicznym finansowanie otrzymało aż 9 projektów złożonych w ramach centrów:

EkoTech

 1. Projekt: „Mikroplastik jako nośnik organicznych mikrozanieczyszczeń środowiskowych”
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Anna Skwierawska (Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych)
  Przyznane środki: 24 970 zł

Materiałów Przyszłości

 1. Projekt: „Projektowane na miarę adsorbenty organiczne w służbie Bałtyku”
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Anna Skwierawska (Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych)
  Przyznane środki: 24 860 zł
 2. Projekt: „Wykorzystanie funkcjonalizowanych elastomerów poliolefinowych w modyfikacji właściwości lepkosprężystych asfaltów drogowych”
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Lidia Jasińska-Walc (Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych)
  Przyznane środki: 24 997,50 zł
 3. Projekt: „Optyczne materiały czujnikowe oparte na chromogenicznych makrocyklicznych pochodnych 2-metyloimidazolu”
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka (Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych)
  Przyznane środki: 23 650 zł
 4. Projekt: „Materiały na bazie molibdenianu strontu i kobaltu do elektrochemicznej reakcji wydzielania wodoru”
  Kierownik projektu: dr inż. Mariusz Szkoda (Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych)
  Przyznane środki: 24 970 zł
 5. Projekt: „Opracowanie metody otrzymywania wydajnej fotokatody na bazie CuBi2O4 do fotoelektrokatalitycznego generowania wodoru”
  Kierownik projektu: dr inż. Konrad Trzciński (Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych)
  Przyznane środki: 23 320 zł

BioTechMed

 1. Projekt: „Polimerowe systemy uwalniania substancji aktywnych”
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka (Katedra Technologii Polimerów)
  Przyznane środki: 24 997,50 zł
 2. Projekt: „Aktywność neurotrofin w regeneracji tkanek”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Paweł Sachadyn (Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii)
  Przyznane środki: 24 999,70  zł
 3. Projekt: „Kompleksy złota z ligandami N-donorowymi - lśniący zabójcy mikrobów”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Anna Dołęga (Katedra Chemii Nieorganicznej)
  Przyznane środki: 25 000 zł

Serdecznie gratulujemy!

152 wyświetleń