AGATHONY – gala wręczenia nagród dla wybitnych pracowników | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-04-05

AGATHONY – gala wręczenia nagród dla wybitnych pracowników

Nagrody Agathony 2023
Fot. Jerzy Kwiatkowski / WCh PG

31.03.2023 odbyła się uroczystość AGATHONY, poświęcona nagrodzeniu osób zasłużonych dla Wydziału Chemicznego.

Galę poprowadzili: Dziekan Wydziału Chemicznego Agata Kot-Wasik, Prodziekan ds. Nauki Marek Tobiszewski oraz Urszula Kampowska i Tomasz Laskowski w roli konferansjerów.

Na początku uroczystości prowadzący przybliżyli genezę nazwy uroczystości. Wyczerpująco i bardzo ciekawie wyjaśnił ją Tomasz Laskowski. Warto przytoczyć jego słowa: „Pani Dziekan ma na imię Agata i przyznaje nagrody, które nazywają się Agathony, więc osoby co bardziej wnikliwe prawdopodobnie wyczuwają tu pewne połączenie. I z tego miejsca chciałbym – być może – Państwa zaskoczyć, ponieważ sprawa nie jest tak prosta, a znaczenie nazwy Agathony możemy interpretować na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim, słowo agathôn jest pochodzenia greckiego i oznacza „dobro”. O jakie jednak dobro chodzi? Otóż chodzi nam o Dobro pisane z wielkiej litery, które stanowiło najwyższą Ideę w filozofii Platona. W dialogu „Eutydema” Platon – ustami Sokratesa – będzie starał się wykazać, że jedynym autentycznym dobrem, z którym mamy styczność na tym świecie, jest mądrość. W dialogu „Charmides” czytamy z kolei: „rozwaga to wielkie dobro i jeżeli ty ją masz, toś szczęśliwy”. Ponadto, tak jak idee platońskie współistnieją w harmonii, tak w prawidłowym rozwoju człowieka – w imię rozwagi – praca, pasja i tzw. życie codziennie również powinny się ze sobą przeplatać w równowadze. Szanowni Państwo, oprócz słowa agathôn mamy jeszcze agathôs, czyli grecki odpowiednik słowa „dobry”. W greckiej mowie potocznej słowo agathôs często nie oznacza kogoś dobrego w sensie etycznym, ale kogoś dobrego w określonej roli, czynności lub funkcji. Mówimy zatem „dobry człowiek” w sensie jego przyzwoitości, ale mówimy również „dobry naukowiec”, agathôs epistomonas, to znaczy apostoł mądrości, czyli Dobra autentycznego. Nasze „Agathony” to zatem symboliczne dobra, które chcemy wręczyć tym, którzy w sposób szczególny są agathôs – czyli dobrzy w tym, co robią. W warstwie symboliki graficznej z pewnością odnaleźliście Państwo srebro – metal szlachetny, ale w sumie stosunkowo reaktywny – tak jak Państwo reagujecie na zmieniające się realia świata naukowego. Widoczna jest również litera alfa, pierwsza litera greckiego alfabetu. „Alfa” to pierwszy, najważniejszy, a niekiedy przywódca – te nagrody są zatem skierowane do naukowców i pracowników, którzy pod wieloma względami nam przewodzą.”

Wydział Chemiczny przyznaje swoim wyróżniającym się pracownikom szereg nagród: nagrodę za wyróżniającą się działalność dydaktyczną im. prof. Włodzimierza Rodziewicza, która jest wręczana od 2000 roku w latach parzystych, nagrodę im. prof. Jacka Namieśnika za wyjątkową działalność o charakterze pro-rozwojowym na rzecz Wydziału Chemicznego, która została ustanowiona całkiem niedawno, bo w 2020 roku.

Na uroczystości wręczono nagrody w różnych kategoriach, jako pierwsze za wybitne osiągnięcia naukowe:

Podstawą do przyznania prestiżowej nagrody im. Emila Tasznera jest autorstwo artykułu w Nature lub Science albo w czasopiśmie o wartości współczynnika oddziaływania większym niż 20 lub autorstwo książki naukowej wydanej przez renomowane wydawnictwo. Sylwetkę patrona tej nagrody przedstawiła profesor Maria Milewska. Laureatem Nagrody im. Tasznera został dr Mohammad Reza Saeb.

Nagroda im. Ernesta Syma dla młodego pracownika nauki została podzielona na 3 równocenne kategorie tematyczne: kategorię nauk o charakterze BIO oraz 2 nowo utworzone: kategorię CHEM im. Zofii i Włodzimierza Libusiów oraz kategorię TECH im. Wandy Szczepuły.

Dziekan Marek Tobiszewski przedstawił sylwetki patronów pierwszej z nagród dla młodych naukowców w kategorii CHEM. Nagroda im. Zofii i Włodzimierza Libusiów została przyznana dr. Janowi Alfuthowi.

Następnie profesor Adam Macierzanka przybliżył życiorys profesora Ernesta Syma – patrona kolejnej nagrody dla młodych naukowców w kategorii BIO. Laureatem Nagrody im. Ernesta Syma został dr Szymon Mania.

Ostatnia kategoria nagród dla młodych naukowców została przyznana w kategorii TECH. O patronce nagrody, Wandzie Szczepule, opowiedział profesor Paweł Sachadyn. Nagroda im. Wandy Szczepuły została przyznana dr Patrycji Makoś-Chełstowskiej.

Nagroda im. Tadeusza Pompowskiego została przyznana za wybitne osiągnięcia naukowe i technologiczne, mające duży wpływ społeczny. Profesor Marek Lieder zaprezentował sylwetkę patrona nagrody. Nagroda im. Tadeusza Pompowskiego przyznana została zespołowi w składzie: prof. Justyna Kucińska-Lipka oraz dr Maciej Sienkiewicz za osiągnięcie naukowe i technologiczne, mające duży wpływ społeczny: „Komercjalizacja wyników badań, udzielenie firmie licencji na korzystanie z praw majątkowych do wynalazku, wykonanie prac wdrożeniowych do produkcji opakowań twardych na bazie biodegradowalnych kompozycji polimerowych”.

Następnie przyznano najmłodszą z nagród: nagrodę Złoty Laur Wydziału Chemicznego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za wyjątkową działalność na rzecz Wydziału Chemicznego. Nagroda przyznawana jest przez Kolegium dziekańskie na podstawie nadesłanych wniosków, uzasadniających ponadprzeciętną, wykraczającą poza zakres obowiązków, działalność osoby, gotowość do współdziałania i niezawodność. Złoty Laur Wydziału Chemicznego w pierwszej edycji tej nagrody został przyznany panu Karolowi Pałczyńskiemu.

Następnie zostały wręczone diamentowe, rubinowe, szafirowe oraz szmaragdowe czeki dydaktyczne, uprawniające do obniżki pensum, będące uhonorowaniem pracy naukowej pracowników Wydziału Chemicznego, mierzonej publikacjami, które ukazały się w roku 2022, a które już w tej chwili stanowią znaczny wkład do kolejnej parametryzacji. Była to już II edycja czeków dydaktycznych, w której przyznano 39 czeków na łączną sumę 895 godzin.

Galę zakończyło rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą choinkę bożonarodzeniową na Wydziale Chemicznym. W konkursie udział wzięły drzewka bożonarodzeniowe, które przedstawiały cały wachlarz koncepcji dekoratorskich od tradycyjnych drzewek mieniących się feerią barw, po nieco awangardowe wersje, a nawet minimalistyczne. Głosowanie na najpiękniejsze drzewko odbyło się podczas dorocznego spotkania Dziekana z Pracownikami. W głosowaniu zwyciężyła choinka przygotowana przez pracowników Katedry Chemii Organicznej.

Wszystkim laureatom jeszcze raz gratulujemy!

Galeria

520 wyświetleń