Wakacyjny Staż 2023 dla studentów i absolwentów Politechniki Gdańskiej | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-04-19

Wakacyjny Staż 2023 dla studentów i absolwentów Politechniki Gdańskiej

grafika tematyczna
Trwa II etap projektu „Wakacyjny Staż 2023” – przyjmowanie zgłoszeń uczestników projektu, tj. studentów i absolwentów uczelni wyższych. Na studentów i absolwentów uczelni wyższych czeka ponad 200 ofert staży, ufundowanych przez firmy i instytucje publiczne. Aby wziąć udział w projekcie, wystarczy do piątku, 28 kwietnia wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie wakacyjnystaz.pl

Czas trwania stażu wynosi minimum miesiąc – w okresie od lipca do końca września. Termin ustalany jest indywidualnie z fundatorem stażu. Laureaci projektu otrzymują gwarancję wynagrodzenia w kwocie minimum 2 400 zł brutto za miesiąc pracy, z uwzględnieniem obowiązującej minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia lub minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U.2022.1952).

„Wakacyjny Staż" pozwala młodym ludziom postawić pierwsze kroki na drodze do kariery zawodowej i zdobyć praktyczne umiejętności oraz cenne doświadczenie. Niejednokrotnie projekt jest także szansą na zdobycie stałego zatrudnienia.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z ofertą staży dostępną na stronie wakacyjnystaz.pl

Więcej szczegółów:

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Wakacyjny-Staz-2023-drugi-etap,a,240005

63 wyświetleń