Konkurs Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-15

Konkurs Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych

Logotyp Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych
Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską z zakresu nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych.

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych ogłasza konkurs z zakresu nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych. Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin dostępny na stronach: www.pzpts.pl

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2023 r.

Nagroda w konkursie – 5 000 złotych

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 stycznia 2024 r.

Formularz zgłoszenia zajdziecie w Regulaminie. Wraz z wypełnionym formularzem należy przedłożyć:

  1. Jednostronne streszczenie pracy;
  2. Opinię promotora lub recenzentów i ich pisemną zgodę na wykorzystanie opinii lub recenzji w Konkursie;
  3. Inne dokumenty wymienione w Regulaminie konkursu.

Pracę, formularz wraz z załącznikami należy w formie elektronicznej przesłać na adres: office@tworzywa.org.pl, a oryginał formularza na adres:

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych
00-727 Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w biurze PZPTS: tel.: 22 828 04 13; e-mail: office@tworzywa.org.pl


Promujemy nowatorskie rozwiązania dla zastosowania tworzyw sztucznych w gotowych wyrobach Promujemy nowatorskie technologie i organizację procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych Upowszechniamy wiedzę na temat tworzyw sztucznych

Staramy się rozwijać zainteresowanie młodzieży akademickiej problematyką wykorzystania tworzyw sztucznych

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel.: +48 603 626 656,
e-mail:
office@tworzywa.org.pl
www.pzpts.pl

45 wyświetleń