V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Chemia-Biznes-Środowisko "ChemBiŚ" | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-18

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Chemia-Biznes-Środowisko "ChemBiŚ"

grafika tematyczna

Zachęcamy do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Chemia-Biznes-Środowisko "ChemBiŚ", która ma na celu integrację środowiska młodych naukowców, przede wszystkim studentów i doktorantów oraz podkreślenie roli chemii, biznesu chemicznego i ochrony środowiska w życiu człowieka. Umożliwia poznanie nowych osób z różnych gałęzi nauk chemicznych, wymianę opinii i poglądów oraz dyskusję młodych naukowców z różnych uczelni w całej Polsce. Uważamy, że integracja środowisk naukowych jest szczególnie ważna w dzisiejszych czasach, pozwala nie tylko na  prowadzenie ciekawych dyskusji, lecz również pokazuje, że mimo trudności młoda nauka działa i prężnie się rozwija.

Idea stworzenia Konferencji powstała w 2018 roku ze współpracy Kół Naukowych Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego: Naukowego Koła Chemików, Koła Naukowego Biznesu Chemicznego i Koła Naukowego Ochrony Środowiska oraz Rady Samorządu Studentów i Władz Wydziału Chemii. W tym roku do grona organizatorów konferencji dołączyło Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii z Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W ramach wydarzenia prelegenci mogą przedstawić wyniki badań własnych, bądź komunikaty o tematyce popularno-naukowej. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający czynny udział w Konferencji, a streszczenia wszystkich wystąpień zostaną opublikowane w Książce Abstraktów.

Strona konferencji

70 wyświetleń