Zapraszamy na prezentację bazy Elsevier Reaxys | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-30

Zapraszamy na prezentację bazy Elsevier Reaxys

grafika tematyczna

Serdecznie zapraszam na prezentację bazy Reaxys przygotowaną przez przedstawicieli Elsevier.

Prezentacja odbędzie się 15.06.2023 o godzinie 11:15 w Audytorium 1.4. budynku Chemia C

Poniżej polskojęzyczny opis bazy oraz plan prezentacji z odnośnikami do informacji internetowych

 1. Opis bazy, zawartość, główne funcjonalności  https://www.elsevier.com/solutions/reaxys
 2. Opis podstawowych sposobów wyszukiwania:
  • Wyszukiwanie proste – algorytm, użycie filtrów
  • Edytor Struktur – metody wyszukiwania, użycie narzędzi zaawansowanych – grupy generyczne, Smart R-Group itp
  • Wyszukiwanie zaawansowane – Query Builder – jak przetłumaczyć hipotezę naukową na wyszukiwanie
  • Plan syntezy w tym Retrosynteza predyktywna - https://www.elsevier.com/solutions/reaxys/predictive-retrosynthesis
  • Aktywność biologiczna substancji chemicznych – Reaxys Target and Bioactivity (dawniej Reaxys Medicinal Chemistry) - https://www.elsevier.com/solutions/reaxys/who-we-serve/reaxys-medicinal-chemistry
  • Przykłady wyszukiwań, np.bioaktywność, analityka, spektroskopia, zjawiska powierzchniowe, właściwości mechaniczne, elektryczne, optyczne, zastosowanie, ekstrakcja z produktu naturalnego
 3. Zarządzanie wynikami – zapisywanie, eksport, personalizacja
88 wyświetleń