Dzień Absolwenta 2023 | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-06-13

Dzień Absolwenta 2023

Dzień Absolwenta na Wydziale Chemicznym
Dzień Absolwenta na Wydziale Chemicznym. Fot. K. Krzempek

W sobotę 27 maja, u boku obchodzonego z pompą Bałtyckiego Festiwalu Nauki, miały miejsce obchody Dnia Absolwenta PG. Wspólnym mianownikiem wydarzeń łączących politechniczne pokolenia było spotkanie w Auli PG z przedstawicielami władz uczelni z Rektorem Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztofem Wilde oraz Przewodniczącym Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej dr. Jerzym Świniańskim.

Towarzyszyły temu imprezy wydziałowe, wśród których zabraknąć nie mogło też naszego wydziału. W dobrze znanych ławach Audytorium Chemicznego gromadnie pojawili się absolwenci głównie roczników dyplomowych 1979, 1980 oraz 2001, a także mniej licznie przedstawiciele innych roczników: spektrum było szerokie, bo wg informacji piszącego te słowa były to osoby które uzyskały dyplom w 1965 oraz w 2008 roku. Można więc śmiało powiedzieć, że pod jednym dachem spotkali się przedstawiciele rozmaitych nie tyle roczników, co epok.

Spotkanie współorganizowane przez SAPG uświetnili swoimi prezentacjami, obrazującymi bieżącą działalność uczelni jej gospodarze: Prorektor ds. nauki prof. Sławomir Milewski (absolwent TCh rocznik 1979) oraz Dziekan Wydziału Chemicznego prof. Agata Kot-Wasik (absolwentka Ch rocznik 1988). Obecni byli też m.in. kierownik katedry Chemii Organicznej prof. Maria Milewska (absolwentka rocznik 1979), niestrudzony propagator oraz autor dotyczących życia studenckiego opracowań o historycznym znaczeniu prof. Marek Biziuk (absolwent TCh rocznik 1969), a także prodziekan ds. organizacji studiów i zarazem Pełnomocnik Dziekana ds. Absolwentów prof. uczelni Agnieszka Pladzyk (absolwentka  BT rocznik 1998). Wydarzenie uwiecznił obiektywem pan mgr inż. arch. Krzysztof Krzempek.

Wśród gwaru rozmów przyjaciół, którzy spotkali się po latach krążył laptop, w którym można było wypełnić deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia Absolwentów, wypełnionych zostało też sporo deklaracji w wersji papierowej. Uczestnictwo w Stowarzyszeniu, poza niewątpliwym prestiżem, wiązać się może z okazją podtrzymania starych więzi natury towarzyskiej i biznesowej, ale też nawiązania nowych interesujących znajomości, a także uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Absolwentów PG, wśród których wymienić można choćby w ostatnich miesiącach spacery śladami historii po Gdańsku i Sopocie, uroczystości związane z rocznicą Marca 1968, turniej golfa, Akademickiego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar SAPG i SSPG, z absolwentami można też bezpłatnie zgłębiać tajniki brydża. To tylko niektóre z aktywności Stowarzyszenia, szczegółowe podsumowanie zrealizowanych projektów SAPG w mijającej XII kadencji obecnego Zarządu i informacje o projektach, które mają być kontynuowane w nowej kadencji znaleźć można [tutaj].

Również i tym razem Stowarzyszenie zapewniło absolwentom możliwość zwiedzenia Politechniki Gdańskiej, w tym miejsc na co dzień niedostępnych lub nieoczywistych, takich jak np. Sala Senatu PG, podziemne przejścia, czy zakamarki Laboratorium Maszynowego, a przewodnikami byli pracownicy sekcji historycznej, dr Witold Parteka i mgr Dariusz Kortas. Oprowadzenia po Wydziale Chemicznym podjął się natomiast piszący te słowa.

Na terenie kampusu czynna też była Kawiarenka & Restauracyjka Hydrostacja, i znajdujący się tuż obok sklepik z gadżetami, nie zapomniano też o bezpłatnym udostępnieniu parkingów. W orientacji przestrzennej pomagała specjalnie opracowana mapka oraz informacje, które można było zasięgnąć w ustawionym przed wejściem do Gmachu Głównego namiocie informacyjnym Dnia Absolwenta.

Wewnątrz Gmachu Głównego znalazły swoje miejsce wystawy okolicznościowe. Przed Aulą: Bazuna, 65-lecie Parlamentu Studentów PG, a także w korytarzach poziomu 300 wyeksponowano prace dyplomowe obronione na Wydziale Architektury, a w holu przed Biblioteką prace przy zabytkowych budynkach Gmachu Głównego, portierni i poczty PG w latach 2003-2012.

SAPG obecnie aktywnie wdraża politykę wielopokoleniowej, współpracującej społeczności akademickiej i absolwenckiej PG. Większość celów, wyrażających się w postaci mniejszych zadań właśnie wokół tego zadania jest realizowanych.

Warto przy okazji dodać, że 17 czerwca będzie miało miejsce Walne Zebranie SAPG, na którym wybrane zostaną władze na kolejną kadencję. Obchodzone będzie również 35-lecie SAPG podczas otwartego posiedzenia, na które wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy w godz. od 13:00 do 15:00 w Audytorium im. Prof. Michała Białko, parter budynku WETI B.

Ostatnim punktem dnia były rozmowy kuluarowe w kultowej Kwadratowej przy szklaneczce złocistego płynu, które przeciągnęły się do późnych godzin wieczornych, a kończyły się szczerymi zapewnieniami woli zacieśnienia kontaktów, którym gorąco sekundujemy. Zyskały też one konkretny wymiar, jak np.  rozmowy dotyczące praktyk studenckich i możliwości podjęcia pracy przez absolwentów w usteckim przedsiębiorstwie branży spożywczej Łosoś.

Linki do zdjęć p. Krzempka i Tadeusza Brzozowskiego z Dnia Absolwenta są tutaj: https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZsojuZggK7k0V93LYMwONliXyx4L1ulvLV.

Redakcja Biuletynu zachęca do przelania na papier wspomnień z życia studenckiego, tych dawnych i tych całkiem świeżo zapamiętanych – zostaną one opublikowane i być może staną się częścią większej publikacji, obrazującej codzienność i przemiany Alma Mater.

Członkostwo w Stowarzyszeniu jest w swojej podstawowej formie (członek uczestnik) bezpłatne, a dla bardziej zaangażowanych (członek zwyczajny) składka roczna wynosi 50 zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 4,16 zł, co w przeliczeniu na dzień równe jest niecałe 14 gr. Więcej o członkostwie można przeczytać tutaj: https://pg.edu.pl/sapg/zostan-czlonkiem-stowarzyszenia, a przystępnie sformułowaną deklarację łatwo, szybko i przyjemnie wypełnia się w czasie poniżej 60 sekund on-line: https://forms.pg.edu.pl/01GFJB8YD8BJNWAAX1RCQVP8HS.

Gorąco zachęcam też do sprawdzenia aktualności swoich danych w Elektronicznej Księdze Absolwenta: https://eka.pg.edu.pl/

Łukasz Katlewicz

343 wyświetleń