Minigranty Wydziału Chemicznego 2023 | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-06-19

Minigranty Wydziału Chemicznego 2023

grafika tematyczna

Konkurs na Mini-granty na podstawie decyzji podjętej na spotkaniu Kierowników Katedr z Dziekan Wydziału Chemicznego.

Termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania z funduszu wspierania rozwoju młodej kadry naukowej w roku 2023 – 13 lipca 2023 r., do godziny 15:00.

Istnieje możliwość uzupełnienia wniosku, w sytuacji gdy manuskrypt zostanie opublikowany w terminie 13.07-15.07.2023 r. 

 Fundusz wspierania młodej kadry naukowej – mini-granty dla doktorantów

  1. Mini-granty w wysokości 8 000 PLN (kwota brutto) dla uczestników szkoły doktorskiej (lata 1÷4), którzy przedstawią pisemny wniosek oraz są współautorami publikacji naukowej za 200 punktów (wg aktualnej Listy ministerialnej czasopism) opublikowanej w okresie 15.07.2022 – 15.07.2023,
  2. Mini-granty w wysokości 6 000 PLN (kwota brutto) dla uczestników szkoły doktorskiej (lata 1÷4), którzy przedstawią pisemny wniosek oraz są współautorami publikacji naukowej za 140 punktów (wg aktualnej Listy ministerialnej czasopism) opublikowanej w okresie 15.07.2022 – 15.07.2023,
  3. Mini-granty w wysokości 4 000 PLN (kwota brutto) dla uczestników szkoły doktorskiej (lata 1÷4), którzy przedstawią pisemny wniosek oraz są współautorami publikacji naukowej za 100 punktów (wg aktualnej Listy ministerialnej czasopism) opublikowanej w okresie 15.07.2022 – 15.07.2023,
  4. Mini-granty w wysokości 2 000 PLN (kwota brutto) dla uczestników szkoły doktorskiej (lata 1÷2), którzy przedstawią pisemny wniosek oraz nie są współautorami publikacji naukowej opublikowanej w okresie 15.07.2022 – 15.07.2023.

Doktorant musi reprezentować dyscyplinę Nauki Chemiczne lub Inżynieria Chemiczna; w przypadku doktorantów 1-go roku termin opublikowania przedłuża się do 15.09.2023 – pod warunkiem złożenia wniosku w terminie.

Fundusz wspierania młodej kadry naukowej – mini-granty dla pracowników badawczo-dydaktycznych

  1. Mini-granty w wysokości 10 000 PLN (kwota brutto) dla niesamodzielnych pracowników badawczo-dydaktycznych do 5 lat po uzyskaniu stopnia doktora,
  2. Mini-granty w wysokości 12 000 PLN (kwota brutto) dla niesamodzielnych pracowników badawczo-dydaktycznych powyżej 5 lat od uzyskania stopnia doktora – grant „przedhabilitacyjny”,
  3. Mini-granty realizowane w zespołach międzykatedralnych w wysokości 15 000 PLN (kwota brutto) dla pracowników badawczo-dydaktycznych.

Pracownik musi reprezentować dyscyplinę Nauki Chemiczne lub Inżynieria Chemiczna. Mini-grant w tej kategorii można otrzymać jedynie raz w trakcie kariery naukowej. Rozliczeniem mini-grantu jest publikacja za minimum 140 punktów (wg aktualnej Listy ministerialnej czasopism) w ciągu dwóch lat od przyznania mini-grantu.

Wnioski doktorantów oraz pracowników należy przesyłać w formie elektronicznej do p. dr inż. Klaudii Suliborskiej (e-mail: klaudia.suliborska@pg.edu.pl)

Tylko kompletne wnioski będą rozpatrywane.

Zapoznaj się z wytycznymi dla:

644 wyświetleń