Prof. Janusz Pawliszyn wyróżniony wpisem do „Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej” | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-06-15

Prof. Janusz Pawliszyn wyróżniony wpisem do „Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej”

Prof. Janusz Pawliszyn podczas wizyty na Wydziale Chemicznym
Na zdjęciu od lewej: Szczepan Gapiński, prof. Agata Kot-Wasik, prof. Marek Tobiszewski, prof. Janusz Pawliszyn. Fot. Jerzy Kwiatkowski
Prof. Janusz Pawliszyn, pracownik nauki i praktyk, absolwent Wydziału Chemicznego PG z 1978 roku, a obecnie profesor Uniwersytetu Waterloo w Kanadzie był gościem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej i został wpisany do Złotej Księgi PG.

Wyróżnienie w postaci wpisu do Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej jest wyróżnieniem nadawanym przez JM Rektora, prof. Krzysztofa Wildego. To forma szczególnego uhonorowania osób związanych z Politechniką Gdańską, których aktywność w pracy zawodowej na rzecz uczelni, a także aktywność zawodowa w różnych dziedzinach życia naukowego, gospodarczego, kulturalnego, sportowego, społecznego, organizacyjnego, czy działalności publicznej przynosi chlubę Politechnice Gdańskiej. 

Prof. Janusz Pawliszyn jest twórcą techniki mikroekstracji do fazy stacjonarnej SPME, która wykorzystuje powłokę na włóknie do selektywnej izolacji analitów z krwi, śliny, moczu, osocza.

Głównym obszarem jego zainteresowań jest rozwój i zastosowanie techniki SPME oraz technik łączonych, w tym technik chromatograficznych. Profesor Pawliszyn bada zastosowanie technik obliczeniowych i modelowania w celu zwiększenia wydajności przygotowania próbek, rozdzieleń chromatograficznych i detekcji. Naukowiec należy do grona 10 najbardziej wpływowych osób w naukach analitycznych na świecie (Indeks Hirscha wynosi 112). Jest między innymi członkiem Royal Society of Canada, Waterloo Institute for Nanotechnology (WIN) i The Water Institute, Canada Research Chair, Katedry Badań Przemysłowych NSERC w zakresie nowych metod i technologii analitycznych, a także redaktorem naczelnym Trends in Analytical Chemistry (TraC), Green Analytical Chemistry, czy Analytica Chemica Acta. 

Tylko w 2023 roku za działalność naukową został wyróżniony Medalem AJP Martin Towarzystwa Chromatograficznego oraz Medalem CIC Instytutu Chemicznego Kanady. Jest także laureatem polskich wyróżnień, Medalu im. Andrzeja Waksmundzkiego Polskiej Akademii Nauk oraz Medalu im. Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Spotkanie, którego gospodarzem była prof. Agata Kot-Wasik, dziekan Wydziału Chemicznego, było także okazją do wymiany poglądów na temat prac badawczych w dziedzinie chemii prowadzonych na obu uczelniach, a także zaproszenia prof. Pawliszyna do wygłoszenia cyklu wykładów dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów zainteresowanych dziedziną chromatografii. W spotkaniu uczestniczyli także Małżonka Profesora, dr hab. inż. Marek Tobiszewski, prodziekan ds. nauki Wydziału Chemicznego oraz Szczepan Gapiński z Biura Rektora.

206 wyświetleń