Zaproszenie do Konkursu Agroabsolwent | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-06-02

Zaproszenie do Konkursu Agroabsolwent

grafika tematyczna

Bank BNP Paribas od lat angażuje się w działania wspierające agrobiznes. Z nadzieją patrzymy na rozwój nauk rolniczych, a realizowane badania i wdrażane innowacje postrzegamy jako kluczowe dla ewolucji zrównoważonych systemów żywnościowych. Między innymi dlatego z przyjemnością ogłaszamy start 5. edycji Konkursu Agroabsolwent – na najlepszą pracę dyplomową, związaną z tematyką agro.

Do Konkursu zgłaszane mogą być prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie, których obrona odbyła się w 2022 lub 2023 r. Problematyka prac musi być związana z rozwojem agrobiznesu, tj. z postępem, innowacyjnością i działaniami przynoszącymi wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, zdrowia, środowiska naturalnego, gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich, przemysłu rolno–spożywczego oraz zrównoważenia produkcji żywności.

Termin zgłoszeń upływa 31 października br., a rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 1 grudnia br.

Dla najlepszych prac przewidziane zostały nagrody finansowe I, II i III stopnia o łącznej wartości 6 000 zł brutto.

Dodatkowo, Uczestnicy Konkursu będą mogli ubiegać się o nagrody specjalne zaoferowane przez Partnerów Konkursu, w tym m.in.:

  • nagroda specjalna ufundowana przez Farm Frites Poland S.A. – zwiedzanie fabryki i gospodarstwa rolnego – „rolnictwo zrównoważone w praktyce”,
  • nagroda specjalna ufundowana przez ProCam Polska Sp. z o.o. – staż w firmie,
  • nagroda specjalna ufundowana przez Timac Agro Polska Sp. z o.o. – staż w firmie,
  • nagrody dodatkowe ufundowane przez firmę Plantpress Sp. z o. o. – vouchery do wykorzystania w sklepie internetowym na stronie www.plantpress.pl.

Ponadto, Patroni medialni ufundowali książki i prenumeraty czasopism dla laureatów nagród głównych oraz specjalnych.

Szczegóły Konkursu zawarte są na stronie www.bnpparibas.pl/agroabsolwent.

Mamy nadzieję, że udział w Konkursie przyniesie korzyści Uczestnikom, a sam Konkurs przyczyni się do propagowania wiedzy, niezbędnej dla rozwoju polskiego sektora rolno–spożywczego w sposób nowoczesny, zrównoważony i konkurencyjny.

30 wyświetleń