Zwycięzca Konkursu na Najlepszy Poster Naukowy | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-06-13

Zwycięzca Konkursu na Najlepszy Poster Naukowy

Denys Suprun z posterem
Inż. Denys Suprun podczas sesji posterowej. Fot. archiwum prywatne.

Inż. Denys Suprun, student II stopnia 3 semestru kierunku Technologia Chemiczna Wydziału Chemicznego został zwycięzcą Konkursu na Najlepszy Poster Naukowy w ramach VIII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. Organizatorem Konkursu jest Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Pan Suprun przedstawił poster naukowy pod tytułem „Synteza i właściwości katalizatorów na bazie surowców odnawialnych do produkcji wodoru”, który jest bezpośrednio związany z tematyką pracy magisterskiej pod opieką dr inż. Natalii Łukasik w Katedrze Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych.

Sesja posterowa jest integralną częścią VIII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywy rozwoju”, polegającą na przedstawieniu najważniejszych tez, wniosków, wyników badań lub analiz dotyczących rozpatrywanego zagadnienia. Prezentacja taka umożliwia bieżącą wymianę poglądów oraz wskazówek, prowadzoną z osobami uczestniczącymi w niej w roli widzów.

Konkurs obejmował łącznie 3 etapy:

  • etap I – ocena formalna zgłoszonych posterów,
  • etap II – rozmowa Jury z autorami posterów, w trakcie której autorzy mieli możliwość zaprezentowania swoich posterów i odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji;
  • etap III – ocena merytoryczna wybranych posterów w etapie II oraz dodatkowa rozmowa Jury z autorami posterów.

Za zajęcie I miejsca, Pan Denys Suprun otrzymał nagrodę główną w wysokości 1500 zł, możliwość przedstawienia swojego posteru w VIII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”.

Serdecznie gratulujemy!

479 wyświetleń