Przyznano stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-07-04

Przyznano stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców

Logotyp MEiN
Ogłoszono wyniki postępowania w sprawie przyznania stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2023 r. (edycja 18).

W dniu 29 czerwca 2023 r. – spośród wniosków osób spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przyznał stypendia 230 młodym naukowcom, reprezentującym 51 dyscyplin naukowych i artystycznych, w tym 37 doktorantom.

Rektorzy uczelni oraz dyrektorzy instytutów PAN, instytutów badawczych, instytutów międzynarodowych przedstawili Ministrowi Edukacji i Nauki 1828 wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Minimalne progi punktowe uprawniające do otrzymania stypendium były różne w zależności od dyscypliny i statusu młodego naukowca (doktorant albo osoba posiadająca stopień doktora zatrudniona w podmiocie szkolnictwa wyższego i nauki lub nauczyciel akademicki nieposiadający stopnia doktora).

Stypendystami zostało dwoje młodych naukowców z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej:

  • dr inż. Mateusz Daśko (KCHN) – Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki farmaceutyczne
  • mgr inż. Kaja Kalinowska (KCHA) – Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne

Czytaj więcej

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

602 wyświetleń