Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2023 – nasz kierunek Technologia chemiczna na pierwszym miejscu! | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-07-03

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2023 – nasz kierunek Technologia chemiczna na pierwszym miejscu!

Laureaci Rankingu Perspektywy 2023
Dziekan WCh – prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik oraz Dziekan WILiŚ – dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. uczelni. Fot. Arkadiusz Ostojski /WILiŚ PG
Ogłoszono klasyfikację najlepszych uczelni wyższych w Polsce w corocznym, 24 już, rankingu fundacji Perspektywy.

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 30 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie. W rankingu uczelni akademickich dominują kryteria związane z aspektami badawczymi.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy to cztery rankingi, wzajemnie się uzupełniające:

  • Ranking Uczelni Akademickich obejmujący wszystkie (z wyjątkiem artystycznych) szkoły wyższe w kraju, posiadające co najmniej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
  • Ranking Uczelni Niepublicznych obejmujący uczelnie kształcące na poziomie co najmniej magisterskim;
  • Ranking Publicznych Akademii Nauk Społecznych i Uczelni Zawodowych
  • Ranking Kierunków Studiów, obejmujący w tym roku aż 74 główne kierunki lub grupy kierunków studiów w uczelniach akademickich.

W Rankingu Uczelni Politechnika pozostaje nadal na trzecim miejscu w klasyfikacji uczelni technicznych, a w klasyfikacji generalnej utrzymała wysokie szóste miejsce.

Nasz Wydział odniósł duży sukces w Rankingu Kierunków Studiów: kierunek Technologia chemiczna otrzymał pierwszą lokatę wśród wszystkich uczelni wyższych w Polsce.

Wysokie miejsce zajęły także inne nasze kierunki: Biotechnologia (studia II stopnia, 2 miejsce) oraz Chemia (3 miejsce).

W czwartek 29 czerwca w Sali Odczytowej przy Krakowskim Przedmieściu 66 w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów nagrodzonym uczelniom.

876 wyświetleń