Perły nauki II | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-09-08

Perły nauki II

Logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki

„Perły nauki” to przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki, które jest następcą „Diamentowego grantu”. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom (studiów I stopnia) lub studentom (po ukończeniu III lub IV roku jednolitych studiów magisterskich) warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Informacje dla aplikujących:

  • drugi nabór wniosków w ramach programu trwa w dn. 1.09–13.10.2023 r.;
  • dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie MEiN;
  • informacji w Centrum Zarządzania Projektami udzielają: Anita Wiśniewska, Beata Toma
171 wyświetleń