Wyniki konkursu OPUS na studenta-stypendystę | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-09-25

Wyniki konkursu OPUS na studenta-stypendystę

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

Laureatem konkursu ogłoszonego 22 sierpnia 2023 r. na stanowisko student-stypendysta w projekcie badawczym OPUS, realizowanym w ramach umowy UMO-2019/35/B/ST4/03559, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Jacek Czub, został p. Mikołaj Ławicki.

56 wyświetleń