Ogłoszono World's TOP 2% Scientists 2022 | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-10-27

Ogłoszono World's TOP 2% Scientists 2022

Naukowcy z Wydziału Chemicznego PG uwzględnieni w World's TOP 2% Scientists 2022

W najnowszym rankingu World’s TOP 2% Scientists 2022 znalazło się 17 naukowców i naukowczyń z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Ranking TOP 2% opracowany jest przez analityków z Uniwersytet Stanforda, wydawnictwa Elsevier i firmy SciTech Strategies.

TOP 2% Scientists 2022 składa się z dwóch odrębnych list. Pierwsza ocenia dorobek naukowy z kariery badawczej (wykorzystując dane od 1960 roku), w drugiej brane są pod uwagę jedynie publikacje i cytowania z ostatniego roku kalendarzowego.

Na liście dotyczącej kariery naukowej znalazło się 1058 badaczy z Polski – to reprezentanci 163 instytucji naukowych (uczelni i instytutów badawczych). W zestawieniu za poprzedni rok mamy natomiast 1092 Polaków ze 165 instytucji.

Ranking jest opracowywany w oparciu o dorobek naukowy poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego. Kryteriami oceny były indeks Hirscha, liczba cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor oraz miejsce i rola na liście autorów.

Lista naukowców Wydziału Chemicznego PG w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2022 (dane za całą karierę), nazwiska w kolejności alfabetycznej:

 • Prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki

 • Prof. dr hab. inż. Janusz Datta

 • Dr inż. Krzysztof Formela, prof. uczelni

 • Dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. uczelni

 • Prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

 • Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka

 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Konopa

 • Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

 • Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

 • Dr hab. inż. Justyna Płotka-Wasylka, prof. uczelni  

 • Prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska    

 • Dr inż. Mohammad Reza Saeb, prof. uczelni    

 • Prof. dr hab. inż. Zdzisław E. Sikorski    

 • Prof.  dr hab. inż. Andrzej Składanowski    

 • Prof. dr hab. Józef Synowiecki

 • Dr hab. inż. Marek Tobiszewski, prof. uczelni    

 • Prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki

   

Lista naukowców PG w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2022 (dane za ostatni rok), nazwiska w kolejności alfabetycznej:

 • Prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki

 • Prof. dr hab. inż. Janusz Datta

 • Dr inż. Krzysztof Formela, prof. uczelni

 • Dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. uczelni

 • Dr Sreeraj Gopi

 • Prof. dr hab. inż. Helena Janik

 • Prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

 • Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka

 • Dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, prof. uczelni

 • Dr inż. Patrycja Makoś-Chełstowska

 • Dr hab. inż. Mariusz Marć, prof. uczelni

 • Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

 • Dr hab. inż. Justyna Płotka-Wasylka, prof. uczelni

 • Dr inż. Mohammad Reza Saeb, prof. uczelni

 • Dr hab. inż. Marek Tobiszewski, prof. uczelni

 • Dr inż. Wojciech Wojnowski

 • Prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała

 • Dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek, prof. uczelni

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6

401 wyświetleń