Stypendia dla studentów z Pomorza | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-10-16

Stypendia dla studentów z Pomorza

grafika tematyczna

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów za osiągnięcia naukowe oraz artystyczne dla studentów, którzy są mieszkańcami województwa pomorskiego na rok akademicki 2023/2024. Gorąco zachęcamy studentów, którzy spełniają warunki Regulaminu, do aplikowania o stypendium od 16 października do 13 listopada 2023 roku.

Aby uzyskać stypendium, student powinien pochwalić się co najmniej dwoma osiągnieciami typu: publikacje, wystąpienia, nagrody, czy projekty oraz udokumentować średnią ocen (minimum 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku).

Środki Samorządu Województwa Pomorskiego umożliwiają wsparcie 38 uzdolnionych studentów. Stypendium w wysokości 500 zł jest przyznawane na okres 9 miesięcy.

Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego wraz ze szczegółowymi informacjami oraz wymaganymi do złożenia wzorami formularzy dostępne są na stronie Departamentu Rozwoju Gospodarczego.

68 wyświetleń