Vivat Academia! A.D. 2023/2024 | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-10-05

Vivat Academia! A.D. 2023/2024

grafika tematyczna

W piątek 29 września br. odbyła się uroczystość wydziałowa Vivat Academia! A.D. 2023/2024, aby pożegnać mijający właśnie rok akademicki oraz powitać nowy A. D. 2023/2024.

To uroczyste spotkanie miało miejsce w dniu, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kawy, dlatego kawa – jej historia, właściwości i technologie produkcji – była motywem przewodnim wydarzenia. 

Po powitaniu przez p. Dziekan Wydziału Chemicznego Agatę Kot-Wasik przybyłych gości,  nastąpiło wręczenie nagród Rektora II i III stopnia za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i wdrożeniowe. Nagrody I stopnia tradycyjnie wręczone będą podczas uroczystego posiedzenia Senatu w grudniu.

Kolejnym punktem programu było  wręczenie gratulacji i podziękowań tym kierownikom katedr, którzy pełnili tę funkcję przez wiele lat, a teraz przekazali katedry swoim następcom: Profesorowi Januszowi Stangretowi - wieloletniemu Kierownikowi Katedry Chemii Fizycznej, który piastował tę funkcję w latach 2009-2022, Profesor Marii Milewskiej - Kierownik Katedry Chemii Organicznej oraz Profesorowi Kazimierzowi Darowickiemu, który kierował  Katedrą Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej aż przez 27 lat! Obecnie funkcję kierowania tymi katedrami przejęli: Profesor uczelni Jacek Czub, Profesor uczelni Sławomir Makowiec oraz Profesor Juliusz Orlikowski, który w dniu 7 września otrzymał nominację profesorską – gratulujemy!

Po tych wzruszających chwilach nastąpiła prezentacja bieżących spraw dydaktycznych: informacje o działaniach Centrum Nowoczesnej Edukacji, które organizuje rozmaite formy aktywności dydaktycznej dla nauczycieli oraz o realizowanej przez Wydział współpracy ze szkołami - i tu wyróżnieni zostali najbardziej zaangażowani w tę działalność nauczyciele akademiccy.

Uroczystość zakończyło spotkanie w kuluarach – oczywiście przy kawie!

Galeria

270 wyświetleń