Żegnamy dr inż. Janinę Foks | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-10-25

Żegnamy dr inż. Janinę Foks

grafika tematyczna

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 23 października br. w wieku 86 lat zmarła dr inż. Janina Foks.

Dr inż. Janina Foks była pracownikiem Politechniki Gdańskiej od 1961 roku. Jako adiunkt pracowała od 1970 roku w ówczesnym Zakładzie Chemii i Technologii Polimerów. Była specjalistą w dziedzinie poliuretanów i polimeryzacji anionowej dienów oraz mikroskopii elektronowej.

Rodzinie i Bliskim Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan, Prodziekani, Dyrektor Administracyjny i Pracownicy Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej


Urna zostanie wystawiona 27 października o godzinie 10:00 w kaplicy cmentarnej. Msza w kościele przy cmentarzu o godzinie 10:30.
Pogrzeb odbędzie się 27 października o godzinie 11:00 na Cmentarzu Katolickim, ul. Jacka Malczewskiego 30 w Sopocie.

Rodzina prosi o nieprzynoszenie kwiatów. Na cmentarzu będą puszki, do których będzie można wrzucić datek na hospicjum.

305 wyświetleń