24. konkurs OPUS 24+LAP/Weave Narodowego Centrum Nauki rozstrzygnięty! | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-11-28

24. konkurs OPUS 24+LAP/Weave Narodowego Centrum Nauki rozstrzygnięty!

grafika tematyczna

W ramach konkursu OPUS 24+LAP, Narodowe Centrum Nauki przyznało finasowanie projektu kierowanego przed dr hab. inż. Adama Macierzankę, prof. uczelni.

Projekt badawczy, zatytułowany „Trawienie mleka ludzkiego w odniesieniu do niemowląt urodzonych przedwcześnie” realizowany będzie na Wydziale Chemicznym PG prze zespół międzykatedralny (Katedra Technologii Koloidów i Lipidów, Katedra Chemii Analitycznej oraz Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności). WCh PG jest liderem tego projektu, który wykonany zostanie w konsorcjum z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym (Wydział Lekarski).

Całkowita kwota przyznanego finansowania badań naukowców w Gdańsku wyniesie 1 952 240 zł, z czego zdecydowana większość (>95%.) przypadnie na badania na WCh. Przewidziany jest również zakup aparatury badawczej do analizy układów zdyspergowanych.

Projekt realizowany będzie w latach 2024–2026, w schemacie LAP, który zakłada udział dodatkowego partnera naukowego spoza Polski. W przypadku tego projektu jest to zespół naukowców z University of Stuttgart (UStutt, Department of Food Chemistry), którego badania sfinansowane zostaną niezależnie, przez DFG (German Research Foundation).

Tematyka naukowa projektu:

Celem badań jest dostarczenie nowych, obszernych danych naukowych, dotyczących wpływu etapu laktacji na trawienie mleka ludzkiego i biodostępność składników odżywczych w układzie pokarmowym wcześniaków oraz niemowląt urodzonych o czasie.

Projekt obejmie początkowo analizę czterech obszernych grup materiału badawczego, reprezentujących różne rodzaje mleka ludzkiego – siara i mleko dojrzałe otrzymane zarówno od matek wcześniaków, jak i matek niemowląt urodzonych o czasie. Próbki mleka zostaną poddane badaniom biochemicznych i fizykochemicznym, symulującym trawienie w fizjologicznych warunkach układu pokarmowego niemowląt. Badania te obejmą m.in. aspekty separacji fazowej w treści żołądkowej oraz dynamicznego przejścia treści pokarmowej do jelita cienkiego i dalszego trawienia. Przemiany mleka ludzkiego w czasie trawienia będą monitorowane poprzez zaawansowaną analizę białek, lipidów i cukrów mlecznych, aby zidentyfikować i wyjaśnić różnice pomiędzy czterema rodzajami badanego mleka.

Oprócz zbadania fundamentalnych aspektów trawienia mleka ludzkiego, przetestowane zostanie również zachowanie konwencjonalnych preparatów mlekozastępczych w warunkach żołądkowo-jelitowych. Ma to na celu zidentyfikowanie różnic w zachowaniu takich preparatów w porównaniu do mleka ludzkiego danego typu. Zdobyte dane wykorzystane zostaną w modelowaniu matematycznym, którego wyniki będą mogły stanowić ugruntowaną podstawę naukową dla projektowania składu i struktury nowych suplementów mleka ludzkiego, przeznaczonych ściśle do karmienia niemowląt urodzonych o czasie lub wcześniaków, na różnych etapach ich rozwoju.

Naukowcy z Wydziału Chemicznego PG odpowiedzialni będą za badania dotyczące modelowania in vitro fizykochemicznych procesów trawienia mleka ludzkiego, zaawansowane analizy lipidomiczne i analizy oligosacharydów, pozwalające m.in. na monitorowanie przebiegu trawienia, oraz za przeprowadzenie analizy i modelowania matematycznego, wykorzystującego m.in. modele uczenia maszynowego (przy współpracy z WETI PG). Analiza proteomiczna i peptydomiczna przeprowadzona zostanie na UStutt, z wykorzystaniem próbek badawczych powstałych na wcześniejszych etapach badań w Polsce.

104 wyświetleń