Bałtycki Festiwal Nauki na Wydziale Chemicznym 25 – 28 maja 2023 r. – podsumowanie | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-11-22

Bałtycki Festiwal Nauki na Wydziale Chemicznym 25 – 28 maja 2023 r. – podsumowanie

grafika tematyczna

W dniu 17.11.2023 r. odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczny Bałtycki Festiwal Nauki. Na spotkanie zostały zaproszone Władze Wydziału, Kierownicy Katedr oraz wszystkie zaangażowane w przygotowanie imprez na tegoroczny BFN osoby, a wśród nich zarówno pracownicy Wydziału jak i Studenci.

Pełnomocniczka Dziekana do spraw BFN – dr inż. Małgorzata Rutkowska przedstawiła informacje dotyczące tegorocznych pokazów, ich ilości i udziału imprez z Wydziału Chemicznego na tle całej Politechniki Gdańskiej. Nadmieniła, że były wśród nich warsztaty, pokazy laboratoryjne, prezentacje multimedialne, wykłady a nawet wycieczki. Dane, które przedstawiła odzwierciedlały niezwykle istotny wkład Naszego Wydziału w przygotowanie Festiwalu na Politechnice Gdańskiej. Dodatkowo, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Gdańsku zorganizował w trakcie trwania BFN 2023 konkurs „Promocja wiedzy inżynierskiej na Wydziale Chemicznym”, w ramach którego przyznano wyróżnienia dwóm pokazom a podczas spotkania zostały wręczone dyplomy z tej okazji.

Ostatnim punktem części oficjalnej było wręczenie przez Panią Prodziekan ds. kształcenia dr hab. inż. Annę Brillowską-Dąbrowską, Panią Prodziekan ds. organizacji studiów dr hab. inż. Agnieszkę Pladzyk oraz Panią Prodziekan ds. współpracy i rozwoju prof. dr hab. Ewę Klugmann-Radziemską dyplomów i podziękowań dla wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie 20. Edycji Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

Tak przebiegał BFN na naszym wydziale

200 wyświetleń