IV edycja Konkursu na Najlepsze Prace Dyplomowe w Obszarze Nauk Technicznych | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-11-08

IV edycja Konkursu na Najlepsze Prace Dyplomowe w Obszarze Nauk Technicznych

grafika tematyczna

Informujemy, że Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku ogłosiła czwartą edycję Konkursu na Najlepsze Prace Dyplomowe Magisterską i Inżynierską w Obszarze Nauk Technicznych. Konkurs dotyczy prac dyplomowych wykonanych w roku akademickim kończącym się 30 września 2023 roku.

W grupie prac dyplomowych inżynierskich, jak i w grupie prac dyplomowych magisterskich przewiduje się przyznanie pieniężnej nagrody I stopnia i nagrody II stopnia. Nagradzane są prace o istotnym znaczeniu dla praktyki przemysłowej, dotyczące zarówno nowej realizacji procesów, jak i nowych rozwiązań aparaturowych.

Wniosek o nagrodę winien zawierać:

  • egzemplarz pracy dyplomowej odpowiednio inżynierskiej lub magisterskiej w wersjach papierowej i elektronicznej,
  • opinię promotora pracy wskazującą na elementy istotne dla praktyki przemysłowej oraz wskazującą procesy produkcyjne, w których wyniki mogą mieć zastosowanie,
  • opinię recenzenta pracy wskazującą na elementy istotne dla praktyki przemysłowej oraz wskazującą na etapy konkretnych procesów produkcyjnych, w których wyniki pracy mogą znaleźć zastosowanie, ewentualne opinie z zakładu pracy zainteresowanego wynikami,
  • ocenę z egzaminu dyplomowego inżynierskiego lub odpowiednio magisterskiego.

Wnioski o nagrody za prace inżynierskie i magisterskie wykonane w roku akademickim 2022/2023 należy składać do dnia 30.11.2023 roku w biurze Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6 w pokoju 101.

Nagrody zostaną wręczone po rozstrzygnięciu konkursu podczas posiedzenia Rady Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku.

200 wyświetleń