Termin i sposób złożenia pracy inżynierskiej 2023 | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-11-15

Termin i sposób złożenia pracy inżynierskiej 2023

grafika tematyczna

Informacje dotyczące terminu i sposobu złożenia pracy inżynierskiej (obowiązuje w roku akademickim 2023/2024)

Student wgrywa zatwierdzoną przez opiekuna pracę dyplomową w formie elektronicznej do Repozytorium pisemnych prac dyplomowych poprzez system MojaPG nie później niż do pierwszego dnia sesji podstawowej w semestrze dyplomowym (tj. 15.12.2023 r.)

Za skuteczne złożenie pracy dyplomowej uznaje się spełnienie łącznie poniższych warunków:

  1. wgranie pracy dyplomowej wraz z załącznikami do uczelnianego repozytorium pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem uczelnianego systemu Moja PG,
  2. złożenie oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej,
  3. zatwierdzenie pracy przez opiekuna pracy dyplomowej.

Za datę skutecznego złożenia pracy dyplomowej przyjmuje się datę zatwierdzenia pracy przez opiekuna pracy dyplomowej.

Opiekun i recenzent przygotowują recenzje w systemie Moja PG w terminie 14 dni od momentu przekazania pracy do recenzji i uzyskania pozytywnego wyniku z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Egzamin dyplomowy odbywa się w ciągu  dwóch miesięcy od daty zakończenia semestru dyplomowego na studiach pierwszego stopnia.

Student jest powiadamiany o terminie egzaminu dyplomowego za pomocą indywidualnego konta studenta w systemie Moja PG co najmniej 7 dni przed planowanym terminem egzaminu.

W uzasadnionych przypadkach dziekan na wniosek studenta (edokumenty)  po zasięgnięciu opinii opiekuna pracy, może przedłużyć termin składania pracy dyplomowej.

1008 wyświetleń