Rozstrzygnięcie konkursu Student-stypendysta (KBMiM) | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-12-22

Rozstrzygnięcie konkursu Student-stypendysta (KBMiM)

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

Laureatką otwartego konkursu ogłoszonego w dniu 12 grudnia 2023 r. na stanowisko stypendysta/doktorant w projekcie badawczym OPUS-21 Narodowego Centrum Nauki (NCN) pt.: „Mechanizm tworzenia biofilmu przez uropatogenne bakterie E. coli produkujące fimbrialną adhezynę Dr - badania zmian proteomu i metabolomu w warunkach hodowli statycznej i dynamicznej”, realizowanym w ramach umowy UMO-2021/41/B/NZ6/03088, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Rafał Piątek została Pani mgr inż. Michalina Nagórka.

39 wyświetleń