Nagroda dla naszej Doktorantki | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-01-23

Nagroda dla naszej Doktorantki

Joanna Smorawska i Ewa Głowińska
Na zdjęciu od lewej mgr inż. Joanna Smorawska z opiekunem pracy dr inż. Ewą Głowińską. Fot. Jerzy Kwiatkowski /WCh PG

19 grudnia 2023 roku odbył się Finał VII Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową w zakresie nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych, którego organizatorem jest Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Pani Joanna Smorawska, doktorantka w Katedrze Technologii Polimerów zajęła w konkursie ex-aequo drugie miejsce za pracę „Struktura chemiczna, właściwości termiczne, mechaniczne oraz przetwórcze alifatycznych bio-poli(etero-uretanów) otrzymywanych z udziałem biopochodnego diizocyjanianu”. Laureatka otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł. W tym roku do konkursu zgłoszonych zostało 16 prac.

Pracę dyplomową magisterską Pani mgr inż. Joanna Smorawska napisała pod opieką Pani dr inż. Ewy Głowińskiej w ramach projektu RADIUM Learning Through Research Programms. Na podstawie zgromadzonych wyników badań powstała również publikacja naukowa „Structure-Property Relationship and Multiple Processing Studies on Novel Bio-Based Thermoplastic Polyurethane Elastomers”, która została opublikowana w czasopiśmie Materials (Materials 2023, 16, 6246).

Otrzymana nagroda to szczególne wyróżnienie ze względu na charakter konkursu, którego założenia skupiają się na nowoczesnych rozwiązaniach, możliwych do zaimplementowania w przemyśle. Cieszymy się, że kapituła konkursu zwróciła uwagę na pracę naszej Doktorantki!

389 wyświetleń