Przyznano Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-01-30

Przyznano Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

Nagroda im. Jana Heweliusza

Gdańskie Noble”, czyli nagrody im. Jana Heweliusza zostały przyznane po raz 36. w dwóch kategoriach: w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych oraz w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych.

Laureatami tegorocznych nagród zostali wybitni naukowcy: prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec za identyfikację metabolitów mikroorganizmów, określenie ich znaczenia środowiskowego oraz potencjału biotechnologicznego i medycznego, a prof. dr hab. Artur Blaim za badania konstrukcji i sposobów funkcjonowania utopijnych modeli świata w literaturze, kulturze i życiu społecznym.

Nagrodę, ustanowioną w 1987 roku, początkowo przyznawano jednej osobie rocznie. Od 2001 wprowadzono podział na nagrodę w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nagrodę w kategorii nauk humanistycznych. Pomysłodawcami nagrody byli prezydent miasta Kazimierz Rynkowski oraz prof. Robert Szewalski. Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się rokrocznie 28 stycznia, w rocznicę urodzin Jana Heweliusza.

Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec ukończyła studia chemiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Doktorat obroniła 6 października 1995, pisząc pracę pt. Identyfikacja i występowanie kwasu indolo-3-octowego w północnym Adriatyku i Zatoce Gdańskiej. 3 lipca 2007, na podstawie pracy pt. Ecotoxicology of Nodularia spumigena Mertens, a harmful cyanobacterium from Baltic Sea uzyskała stopień doktora habilitowanego, zaś od 17 lipca 2013 jest profesorem nauk o Ziemi. Jest kierownikiem Zakładu Biotechnologii Morskiej w Instytucie Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, wcześniej pracowała również w Instytucie Oceanografii Polskiej Akademii Nauk oraz w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie.

Zainteresowania naukowe prof. Artura Blaima mieszczą się w problematyce utopii w literaturze, kulturze i życiu społecznym. Ranga i znaczenie tej problematyki nieustannie rośnie od opublikowania w 1516 roku dzieła Thomasa More’a znanego jako „Utopia” oraz pojawienia się w XVIII wieku przeciwstawnych idei dystopii, o czym świadczą powstałe w późniejszym okresie traktaty filozoficzne i polityczne, dzieła klasyki literackiej, czy współczesne dokonania w różnych obszarach kultury, literatury młodzieżowej, science fiction i nowych mediów. Dokonania naukowe Laureata wpisują się w ten szeroki horyzont, a szczególne znaczenie mają Jego badania nad literacką utopią i będącą jej przeciwieństwem dystopią.” – mówił w swojej laudacji prof. dr hab. Jerzy Błażejowski, przewodniczący kapituły w kategorii nauk humanistycznych i społecznych, prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

301 wyświetleń