Ogłoszono Konkursy Komitetu Chemii Analitycznej PAN | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-23

Ogłoszono Konkursy Komitetu Chemii Analitycznej PAN

grafika tematyczna

Wnioski o Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk można składać w trzech różnych kategoriach:

  • najlepsze doktoraty w zakresie chemii analitycznej; wnioski mogą dotyczyć wyłącznie prac obronionych w okresie 2 lat przed ogłoszeniem Konkursu; prace do nagrody mogą zgłaszać członkowie Komitetu Chemii Analitycznej PAN, promotorzy, recenzenci pracy, przewodniczący rady dyscypliny, dziekani oraz rady dyscypliny, w których była broniona praca.
    Regulamin Konkursu znajduje się na stronie https://kcha.pan.pl/pl/konkurs-najlepsze-doktoraty/regulamin-konkursu

  • wyróżniająca się habilitację z dziedziny chemii analitycznej; nagroda Komitetu Chemii Analitycznej PAN przyznawana jest pracownikom naukowym za wyróżniającą się habilitację z dziedziny chemii analitycznej, otrzymaną w roku poprzedzającym konkurs; kandydatem do nagrody może być osoba, która uzyskała ten stopień naukowy przed ukończeniem 36 lat (granica wieku może być przesunięta w przypadku skorzystania z urlopu związanego z macierzyństwem lub przerwy w pracy spowodowanej względami zdrowotnymi).
    Regulamin Konkursu znajduje się na stronie
    https://kcha.pan.pl/pl/konkurs-najlepsza-habilitacja/regulamin-konkursu

  • wybitne osiągnięcie w zakresie chemii analitycznej; nagroda przyznawana jest indywidualnie lub dla zespołu za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii analitycznej; podstawę do ubiegania się o Nagrodę stanowią: monografia albo praca lub cykl prac opublikowanych w okresie 1 roku poprzedzającego termin składania wniosku (pod uwagę brane są wyłącznie prace, w których wskazana jest afiliacja kandydata lub kandydatów z polskim ośrodkiem).

Regulamin Konkursu znajduje się na stronie https://kcha.pan.pl/pl/konkurs-za-osiagniecia-naukowe/regulamin-konkursu

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 1 marca 2024 roku do godziny 24:00 na wskazany w Regulaminie adres e-mailowy.

140 wyświetleń