Stypendysta - doktorant (KChO) | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-05

Stypendysta - doktorant (KChO)

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

Nazwa jednostki: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
Nazwa stanowiska: Doktorant – Stypendysta

Liczba miejsc: 1

Katedra Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej poszukuje osób na stanowisko Doktorant / Stypendysta w celu realizacji zadań badawczych w projekcie OPUS-20 „Wpływ mimetyków UPF1 ATP na zmutowany immunopeptydom”,

Wymaganie stawiane kandydatom:

 1. Tytuł zawodowy magistra na kierunku chemia lub biotechnologia w specjalności biotechnologia leków.
 2. Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie jest doktorantem w szkole doktorskiej w dyscyplinie nauki chemiczne prowadzonej przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie B2 w mowie i piśmie, pozwalająca na opracowania wyników naukowych w postaci publikacji, oraz wystąpienia na międzynarodowych konferencjach.
 4. Umiejętność pracy z oprogramowaniem Office, oraz oprogramowaniem naukowym w tym: ChemSketch, ChemOffice, Isis Draw, Top Spin, Mestrenova.
 5. Umiejętność planowania i przeprowadzania syntez chemicznych związków heterocyklicznych.
 6. Udokumentowane minimum trzyletnie praktyczne doświadczenie w pracy laboratoryjnej ze związkami heterocyklicznymi w tym między innymi pochodnymi indolu, karbazolu, pirydyny.
 7. Umiejętności pracy ze związkami chemicznymi w warunkach beztlenowych i lub bezwodnych
 8. Umiejętność obsługi zautomatyzowanej chromatografii flash.
 9. Zaawansowana znajomość technik spektroskopowych 1H 13 C NMR, IR MS, pozwalająca na samodzielne analizowanie struktury uzyskanych związków.

Opis zadań:

Realizacja wybranych zadań badawczych w projekcie Opus 20 „Wpływ mimetyków UPF1 ATP na zmutowany immunopeptydom”, nr UMO-2020/39/B/NZ7/02677, realizowanym na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w Katedrze Chemii Organicznej. Zadania te obejmują syntezę i pełną charakterystykę strukturalną i spektroskopową projektowanych ligandów białek UPF, analizę i interpretację uzyskanych wyników, przygotowanie raportów, prezentacji oraz fragmentów tekstu publikacji naukowych.

Warunki zatrudnienia

Miejsce pracy: Katedra Chemii Organicznej ul Narutowicza 11/12 , 80-233 Gdańsk.

Stypendium naukowe na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do maksymalnie 18 miesięcy tj. do( 31.08.2025r.) wynagrodzenie 2500 brutto/ m-c

Dodatkowe informacje:

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 16 lutego 2024, 12:00

Forma składania ofert: email

Data rozstrzygnięcia konkursu: 21 lutego 2024r.

Planowane rozpoczęcie pracy w projekcie: 1 marca 2024r.

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu magisterskiego;
 • potwierdzenie uczestnictwa w studiach III stopnia;
 • życiorys kandydata / CV
 • lista osiągnięć naukowych, w tym publikacji, wystąpień konferencyjnych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu

Kierownik projektu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 19 lutego 2024r, godz. 12:00 w celu weryfikacji wiedzy i umiejętności kandydata.

Wymagane dokumenty prosimy przesyłać na adres mailowy, dr hab. Sławomir Makowiec: mak@pg.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Stanowisko Doktorant”

107 wyświetleń