Nowa książka pt. „Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne. Związki organiczne” | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-20

Nowa książka pt. „Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne. Związki organiczne”

grafika tematyczna

Ukazała się nowa książka profesora Aleksandra Kołodziejczyka: Kołodziejczyk A., Kołodziejczyk A., „Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne. T. 2. Związki organiczne” (rok wydania 2023, liczba stron 950, ISBN 978-83-7789-715-7).

Jest to kontynuacja wydanej w roku 2019 książki Aleksander Kołodziejczyk „Substancje Groźne Niebezpieczne i Pożyteczne” Tom 1, liczba stron: 883.

Celem tej książki jest omówienie niebezpiecznych związków i zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie stanowią dla organizmów żywych, przede wszystkim dla ludzi. Autorowi zależało również na pokazaniu, jak z ich powodu dochodziło do nieszczęśliwych wypadków i zwróceniu uwagi na długotrwałe, podejmowane na przestrzeni wieków wysiłki, zmierzające do wyeliminowania przyczyn wielu nieszczęść.

Część książki poświęcona jest substancjom, które mimo że są szkodliwe, znalazły praktyczne zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i w codziennym życiu.

O ile Tom 1 dotyczył pierwiastków i związków nieorganicznych, to Tom 2 zawiera informacje na temat związków organicznych. Przedstawione zostały informacje nt. związków organicznych, ich występowania, otrzymywania, właściwości oraz zagrożeń, jakie one stwarzają, a także korzyści, jakich dostarczają.

Zapowiadany jest także Tom 3, który poświęcony będzie związkom naturalnym, w tym toksynom produkowanym przez mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta oraz analogom tych toksyn otrzymywanym syntetycznie. Podane zostaną też przykłady szkodliwego działania leków.

Książkę można zakupić w e-sklepie PG https://press.pg.edu.pl/book/810

169 wyświetleń