Zbiórka przeterminowanych materiałów opatrunkowych na PG | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-27

Zbiórka przeterminowanych materiałów opatrunkowych na PG

grafika tematyczna

Przechowywane w apteczkach pierwszej pomocy materiały opatrunkowe po terminie przydatności do użycia powinny zostać zastąpione świeżymi. Możemy w łatwy sposób pomóc chronić nasze środowisko, pozostawiając przeterminowane, nieużywane środki opatrunkowe w portierni gmachu Starej Chemii (Chemia A, budynek 6). Stamtąd zostaną przekazane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt PROMYK https://schroniskopromyk.pl/

Podstawowym materiałem (pomijając wytwarzany z ropy naftowej plastik, który stał się przebojem ludzkiej myśli technicznej w latach 50. XX w., stając się odtąd nieodłącznym naszym towarzyszem na dobre, a ostatnio nawet bardziej na złe) jest bawełna, z której wyroby słyną ogromnym apetytem na wodę, co obrazują poniższe dane:

Aby wytworzyć 1 kg bawełny potrzeba 10 000 l wody, T-shirt 2500 l, a parę spodni 8000 l wody. Zatem każdy z nas nosi na sobie codziennie odzież, do wyprodukowania której wykorzystano objętość tej życiodajnej cieczy, która wypełniłaby autocysternę. Światowe roczne zużycie wody na potrzeby przemysłu bawełnianego w 2010 roku wyniosło 233 mld m3, co daje 33 m3 na osobę.

Zgromadzenie Ogólne ONZ już w 1992 r. ustanowiło 22 marca Światowym Dniem Wody, mając na uwadze fakt, że przeszło miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody.

 Zbiórka zostanie zakończona w piątek 22 marca, kiedy to materiały opatrunkowe zostaną zebrane z punktów zbiórki i przekazane odbiorcy.

Dbajmy o naturę, bo ona o nas dba!

99 wyświetleń