AGATHONY – gala wręczenia nagród dla wybitnych pracowników Wydziału | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-03-25

AGATHONY – gala wręczenia nagród dla wybitnych pracowników Wydziału

Agathony 2024

AGATHONY – gala wręczenia nagród dla wybitnych pracowników Wydziału Chemicznego

22.03.2024 odbyła się uroczystość AGATHONY, poświęcona nagrodzeniu osób zasłużonych dla Wydziału Chemicznego.

Galę poprowadzili: Dziekan Wydziału Chemicznego Agata Kot-Wasik oraz Prodziekan ds. Nauki Marek Tobiszewski i Urszula Kampowska w roli konferansjerów.

„Jedyny sposób, by poznać, gdzie są granice naszych możliwości to przekroczyć je, dokonując tego, co niemożliwe” – te słowa Artura Clarka stanowią podsumowanie dokonań pracowników Wydziału Chemicznego w roku 2023.

„Agathony” to symboliczne dobra, które są wręczane tym, którzy w sposób szczególny są agathôs – czyli dobrzy w tym, co robią. W drugiej już edycji nagród ustanowionych dla pracowników naszego Wydziału nagrodzono nie tylko osiągnięcia naukowe, które są dość wymierne, ale również osiągnięcia na polu organizacyjnym, dydaktycznym, jak i te o walorach artystycznych.

W pierwszej części uroczystości wręczono nagrody za szczególne osiągnięcia naukowe. Patronami tych nagród są wybitni naukowcy, którzy pracowali na Wydziale Chemicznym i niewątpliwie wnieśli ogromny wkład w rozwój dyscyplin, w których się specjalizowali, tworząc własne szkoły naukowe znane nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami.

Na uroczystości wręczono nagrody w różnych kategoriach, jako pierwszą za wybitne osiągnięcia naukowe nagrodę im. Emila Tasznera.

Podstawą do przyznania prestiżowej nagrody im. Emila Tasznera jest autorstwo artykułu w Nature lub Science albo w czasopiśmie o wartości współczynnika oddziaływania większym niż 20 lub autorstwo książki naukowej wydanej przez renomowane wydawnictwo. Laureatką została w tym roku dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek, prof. PG za pracę: Dudziak, S., Kowalska, E., Wang, K., Karczewski, J., Sawczak, M., Ohtani, B., & Zielińska-Jurek, A. The interplay between dopant and a surface structure of the photocatalyst–The case study of Nb-doped faceted TiO2. Applied Catalysis B: Environmental, 2023, 328, 122448 (200pkt, IF = 22.1).

Kolejna z nagród, nagroda im. Tadeusza Pompowskiego została przyznana za wybitne osiągnięcia naukowe i technologiczne, mające duży wpływ społeczny. Laureatami są: prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska i dr inż. Maciej Sienkiewicz oraz dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek, prof. PG za „Opracowanie technologii recyklingu modułów fotowoltaicznych z krystalicznego krzemu” oraz „Opracowanie technologii otrzymywania dodatku fotokatalitycznego do nawierzchni asfaltowej redukującego poziom zanieczyszczeń powietrza”.

Nagroda im. Ernesta Syma dla młodego pracownika nauki została podzielona na 3 równocenne kategorie tematyczne: kategorię nauk o charakterze BIO oraz 2 kategorie: CHEM im. Zofii i Włodzimierza Libusiów oraz TECH im. Wandy Szczepuły.

Laureatką w kategorii BIO została dr inż. Agata Sommer za publikację: Sommer, A., & Staroszczyk, H.  Bacterial cellulose vs. bacterial cellulose nanocrystals as stabilizer agents for O/W pickering emulsions. Food Hydrocolloids, 2023, 145, 109080 (140 pkt, IF = 10.47). W kategorii CHEM dr inż. Natalia Jatkowska za pracę: Jatkowska, N., Marć, M., De la Guardia, M., Gallart, D., & Płotka-Wasylka, J., Greening procedures and analytical parameters. The polychlorinated naphthalenes analysis in complex matrices as proof of concept. Trends in Analytical Chem. 2023,  167, 117222 (140pkt, IF = 13.1),  a w kategorii TECH dr inż. Paulina Kosmela za pracę: Olszewski, A., Kosmela, P., & Piszczyk, Ł. A novel approach in wood waste utilization for manufacturing of catalyst-free polyurethane-wood composites (PU-WC). Sustainable Materials and Technologies, 2023, 36, e00619 (200pkt, IF = 9.6).

Następnie, po raz drugi przyznano nagrodę Złoty Laur Wydziału Chemicznego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za wyjątkową działalność na rzecz Wydziału Chemicznego. Nagroda przyznawana jest przez Kolegium dziekańskie na podstawie nadesłanych wniosków, uzasadniających ponadprzeciętną, wykraczającą poza zakres obowiązków, działalność osoby, gotowość do współdziałania i niezawodność. Złoty Laur Wydziału Chemicznego został przyznany pani Elżbiecie Szyc oraz (już po raz drugi) panu Karolowi Pałczyńskiemu.

Następnie organizatorzy spotkania zaprosili jego uczestników do świata metali szlachetnych: platyny, złota, srebra i brązu, nadal w duchu szeroko pojętej nauki oraz prac na rzecz Wydziału i jego dobra. Nagrodzeni otrzymali pakiety czeków dydaktycznych o różnych nominałach i barwach metali szlachetnych.

Rozstrzygnięto również konkurs na najpiękniejszą choinkę Wydziału Chemicznego oraz najpiękniejszy stroik. W konkursie udział wzięło 19 drzewek bożonarodzeniowych oraz 4 stroiki. Głosowanie na najpiękniejsze odbyło się podczas dorocznego spotkania bożonarodzeniowego Wydziału Chemicznego: najpiękniejszą choinkę przygotowały ex aequo dwa zespoły: pracownicy Katedry Chemii Analitycznej oraz pracownicy obsługi, którzy usytuowali swoje drzewko na parterze budynku Chemii B. Natomiast najpiękniejszy stroik, który ozdobił portiernię Chemii C przygotowała pani Anna Stępniewska.

Wszystkim laureatom jeszcze raz gratulujemy, a wszystkim zaangażowanym w przygotowanie oraz obsługę wydarzenia serdecznie dziękujemy.

Wydarzenie przygotowali i obsługiwali:

  • dr inż. Bartosz Szulczyński, Sebastian Kowalski i Karol Pałczyński – oprawa muzyczna i multimedialna;
  • Jerzy Kwiatkowski – zdjęcia;
  • Urszula Kampowska – oprawa wizualna, wystrój, organizacja ceremonii;
  • Ewa Żmijewska i Joanna Rózga – organizacja ceremonii rozdania nagród;
  • firma Festoria – katering.

Zobacz galerię

597 wyświetleń