Oferta pracy GIOŚ - referendarz | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-26

Oferta pracy GIOŚ - referendarz

grafika tematyczna

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Oddział w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko referendarz.

Osoba na tym stanowisku:

  • Pobiera próbki, wykonuje badania i pomiary w terenie: wód, ścieków, gleb, osadów, odpadów, powietrza atmosferycznego oraz wykonuje pomiary hałasu i PEM
  • Prowadzi stosowne zapisy z wykonanych czynności i badań
  • Sprawuje nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym
  • Pełni gotowość na wypadek wystąpienia awarii ekologicznej
  • Bierze udział w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez uprawnione jednostki zewnętrzne
  • Prowadzi samochody osobowe
  • Pełni określone funkcje zgodnie z posiadanymi upoważnieniami

Termin składania aplikacji: 6 maja 2024.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://nabory.kprm.gov.pl/pomorskie/gdansk/referendarz,136833,v7

28 wyświetleń