Program L’Oréal-UNESCO For women in science (Dla Kobiet i Nauki) | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-17

Program L’Oréal-UNESCO For women in science (Dla Kobiet i Nauki)

grafika tematyczna

Program ten ma na celu promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji badań, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. W Polsce program prowadzony jest od 2001 roku. Organizatorem jest L’Oréal Polska wraz z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Polską Akademią Nauk oraz UN Global Compact Network Poland.

Projekt adresowany jest do naukowczyń, prowadzących przełomowe badania w zakresie nauk o życiu.

O stypendium mogą ubiegać się badaczki na każdym etapie kariery naukowej, które w roku wypłacania nagrody (2025) nie osiągną: 26. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek.

Szczegóły dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/nauka/loral-unesco-dla-kobiet-i-nauki--zglos-swoj-udzial

Aplikacje do programu można składać przez stronę internetową: https://www.forwomeninscience.com  do 5 maja br..

161 wyświetleń