Dr inż. Jan Alfuth i mgr inż. Szymon Dudziak laureatami Programu START FNP | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-05-21

Dr inż. Jan Alfuth i mgr inż. Szymon Dudziak laureatami Programu START FNP

Szymon Dudziak i Jan Alfuth
Od lewej mgr inż. Szymon Dudziak oraz dr inż. Jan Alfuth. Fot. Jerzy Kwiatkowski / WCh PG

Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych, będących na początku kariery naukowej, a posiadających już udokumentowane wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie badań przyznano w ramach 32.edycji konkursu. Wśród 100 laureatów znalazło się dwóch naukowców z naszego Wydziału: dr inż. Jan Alfuth i mgr inż. Szymon Dudziak.

Celem Programu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Fundacja od 2009 r. przyznaje w programie wyróżnienia osobom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne.

Dr inż. Jan Alfuth jest adiunktem w Katedrze Chemii Organicznej, a jego zainteresowania naukowe koncentrują się na otrzymywaniu uporządkowanych struktur supramolekularnych przy użyciu oddziaływań niekowalencyjnych. Swoją rozprawę doktorską pt. „Wykorzystanie wiązań niekowalencyjnych do otrzymywania jedno- i dwuskładnikowych struktur supramolekularnych” obronił 28 października 2022, a jego dorobek obejmuje 9 publikacji, w których jest pierwszym autorem, a wśród których należy wyróżnić artykuł "Topochemical, SingleCrystaltoSingleCrystal [2+2] Photocycloadditions Driven by ChalcogenBonding Interactions”, który ukazał się w „Angewandte Chemie International Edition" (IF ok. 16,6)

Mgr inż. Szymon Dudziak prowadzi - skoncentrowane na projektowaniu materiałów fotokatalitycznych w oparciu o ekspozycję wybranych płaszczyzn krystalicznych do środowiska reakcji - badania w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej. Jest współautorem 19 publikacji o łącznym IF około 125. Obecnie kieruje projektem Preludium: "Fotokatalizatory projektowane w oparciu o eksponowane płaszczyzny krystaliczne oraz ich zastosowanie w oczyszczeniu wody".

Z Politechniki Gdańskiej w elitarnym gronie stypendystów programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej znaleźli się także: dr inż. Erwin Wojtczak z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz dr inż. Bartosz Kamecki i mgr inż. Krystian Lankauf z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji!

195 wyświetleń