KNTP "TECH-POL" z finansowaniem MNiSzW | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-05-22

KNTP "TECH-POL" z finansowaniem MNiSzW

Członkowie Koła Naukowego Technologii Polimerów "TECH-POL"
Członkowie Koła Naukowego Technologii Polimerów "TECH-POL", fot. materiały własne

Koło Naukowe Technologii Polimerów "TECH-POL", działające w Katedrze Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego, otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 60 370 zł w ramach IV edycji programu "Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje", który jest inicjatywą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tytuł projektu to "Innowacyjne metody zagospodarowania produktów recyklingu tworzyw sztucznych do otrzymywania zrównoważonych materiałów poliuretanowych".

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych na drodze recyklingu, celem opracowania nowych, innowacyjnych materiałów poliuretanowych. Jako źródło odpadów z tworzyw sztucznych wykorzystane zostaną butelki wyprodukowane z poli(tereftalanu etylenu), tzw. butelki PET, które po przeprowadzonym recyklingu mechanicznym i chemicznym zostaną wykorzystane do otrzymania zrównoważonych materiałów poliuretanowych.

Czas realizacji projektu wynosi 12 miesięcy, w trakcie których Członkowie Koła będą przeprowadzać liczne syntezy oraz badania dotyczące możliwości aplikacyjnych otrzymanych produktów.

151 wyświetleń