Zmarła prof. Swietlana Białłozór | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-06-07

Zmarła prof. Swietlana Białłozór

klepsydra

Pani Profesor Swietlana Białłozór urodziła się 28 czerwca 1932 roku w Wilnie, które po wojnie musiała opuścić. Edukację kontynuowała w Gorzowie, gdzie ukończyła szkołę średnią w 1951 roku. W tym samym roku podjęła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej zakończone dyplomem magistra inżyniera 27 maja 1956 roku. Po studiach została zatrudniona w Katedrze Mineralogii i Petrografii (1956-1958). Stopień doktora uzyskała 27 maja 1963 roku, a promotorem pracy doktorskiej był profesor Tadeusz Pompowski. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 1973 roku. Tytuł profesora uzyskała 21 września 1996 roku. W latach 1953-1974 Pani Swietlana Białłozór pracowała w Zakładzie / Katedrze Chemii Fizycznej. Od 1980 roku zatrudniona była w Zakładzie Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Później w Zakładzie Chemii Ogólnej i od 1998 w Katedrze Technologii Chemicznej. Kolejne zmiany administracyjne zatrudniających ją jednostek nie wpłynęły na główne zainteresowania naukowe. Od początku, to jest od czasu doktoratu, jej głównym obszarem badawczym były zjawiska na granicy faz pomiędzy elektrodą i ciekłym elektrolitem. Zajmowała się nimi z pasją i wbrew koniunkturze. Jako pierwsza badaczka na Wydziale Chemicznym swoje zainteresowania skierowała na zjawiska elektrodowe środowisk niewodnych. Badania procesów elektrokrystalizacji metali, których warstw elektrodowych nie można uzyskać na drodze elektrolizy z roztworów wodnych ich soli, dały szereg wyników o znaczeniu naukowym i praktycznym. Natomiast elektrokrystalizacja z elektrolitów wodnych, w wyniku której można uzyskać warstwy o kontrolowanych parametrach magnetycznych, to kolejny obszar działalności badawczej prowadzonej przez Profesor Swietlanę Białłozór. Szukała zależności pomiędzy właściwościami fizykochemicznymi metali, a kinetyką procesów elektrodowych ich osadzania. W latach 1996-2002 Pani Profesor zajmowała się, jako pierwsza na Wydziale Chemicznym, syntetycznymi metalami – polimerami elektroaktywnymi. Fascynowała się tworzeniem, nie tylko przydatnych, ale i pięknych form nowo wytworzonej elektrochemicznie fazy stałej. Techniki mikroskopowe kilka dekad temu wymagały własnoręcznego wywołania uzyskanych obrazów ze skaningowego mikroskopu elektronowego. Tu zainteresowania zawodowe wspierała pasją filmowca amatora.

W 2014 roku została wyróżniona tytułem Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej. Tym samym została wpisana do Złotej Księgi PG.

Zagadnienia podejmowane przed laty przez Panią Profesor Swietlanę Białłozór są kontynuowane przez pracowników Wydziału Chemicznego. Jej wychowankami są między innymi profesor Anna Lisowska-Oleksiak oraz dr hab. inż. Marek Lieder.

Niewątpliwie ogromną pasją Pani Profesor były koty, którymi opiekowała się w domu, na gdańskiej Starówce oraz na uczelni.

Zmarła 02 czerwca w swoim domu. Została pochowana w obrządku prawosławnym na cmentarzu Srebrzysko w dniu 06.06.2024.

Odszedł człowiek prawy, o ogromnym sercu i wielkiej życzliwości.

223 wyświetleń