Laureaci grantów PRELUDIUM oraz stypendiów Ministra dla wybitnych młodych naukowców | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-07-05

Laureaci grantów PRELUDIUM oraz stypendiów Ministra dla wybitnych młodych naukowców

Laureaci
Od lewej: Zuzanna Zarach, Adam Olszewski, Patrycja Makoś-Chełstowska, Szymon Dudziak

W ramach konkursu PRELUDIUM 22, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, na dofinansowanie swoich projektów granty otrzymali młodzi naukowcy z naszego Wydziału:

  • Projekt „Więcej niż MoS2: Badanie mechanizmów magazynowania ładunku z wykorzystaniem pomiarów ramanowskich in-situ w dichalkogenkach metali przejściowych jako materiałach anodowych do baterii sodowo-jonowych”, kierownik projektu: mgr inż. Zuzanna Zarach, Wydział Chemiczny, opiekun projektu: dr hab. inż. Andrzej Paweł Nowak, kwota dofinansowania: 140 000 zł;
  • Projekt „Wytwarzanie i właściwości kompozytów poliuretanowo-drzewnych (PU-WC) otrzymywanych z wykorzystaniem bio-polioli syntezowanych w procesie upłynniania biomasy”, kierownik projektu: mgr inż. Adam Olszewski, Wydział Chemiczny, opiekun projektu: dr hab. inż. Łukasz Piszczyk, kwota dofinansowania: 70 000 zł.

Stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców

Minister Nauki przyznał stypendia łącznie 228 wybitnym młodym naukowcom, w tym 32 doktorantom, którzy reprezentują 53 dyscypliny naukowe i artystyczne. Do konkursu wpłynęło aż 1708 wniosków o przyznanie stypendium. Z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej stypendia otrzymały dwie osoby:

  • dr inż. Patrycja Makoś-Chełstowska, inżynieria chemiczna, Wydział Chemiczny, adiunkt w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej;
  • mgr inż. Szymon Dudziak, nauki chemiczne, Wydział Chemiczny, realizuje badania w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej.

Stypendium wynosi 5390 zł miesięcznie i jest przyznawane na okres 36 miesięcy.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

188 wyświetleń