XXXIV konkurs prac dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-07-05

XXXIV konkurs prac dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

grafika tematyczna

Uprzejmie informujemy, że w 2024 roku odbędzie się XXXIV Konkurs im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć lub materiałów elektrotechnicznych.

Cel Konkursu:

Rozwijanie nowoczesnej krajowej elektrotechnologii i materiałoznawstwa elektrotechnicznego dla uczczenia pamięci Profesora Jerzego I. Skowrońskiego, twórcy polskiej szkoły materiałoznawstwa elektrotechnicznego.

Uczestnictwo:

Pracę dyplomową do Konkursu może zgłosić absolwent wyższej uczelni, opiekun pracy dyplomowej, dziekan wydziału. Temat pracy dyplomowej powinien być związany z elektrotechnologią, materiałoznawstwem elektrotechnicznym i techniką wysokich napięć.

Do Konkursu można zgłosić pracę dyplomową realizowaną w roku akademickim 2023/2024.

Przy zgłaszaniu udziału w Konkursie należy przedstawić:

  • pracę dyplomową, w wersji elektronicznej - przesłaną za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem https://forms.gle/VZuQz3XmVRvne2r18
  • opinie opiekuna i recenzenta o pracy dyplomowej, również przesłane w formie elektronicznej,
  • w przypadku pracy zespołowej należy podać udział autorów w realizacji pracy,
  • ankietę wypełnioną przez dyplomanta lub zgłaszającego pracę (zał. nr 1), przesłaną w wersji elektronicznej,
  • Autorzy nagrodzonych prac zaproszeni zostaną do przedstawienia swoich wyników w dniu rozdania nagród, tj. 6.12.2024 podczas uroczystości zorganizowanej w zależności od sytuacji w trybie stacjonarnym, lub też w formie telekonferencji

Zgłaszanie prac:

Prace wraz z dokumentacją wymienioną w pkt. 2 należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą formularza:

https://forms.gle/VZuQz3XmVRvne2r18

PKME przyjmuje zgłoszenia w terminie do 10 października 2024. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 6 grudnia 2024 na zebraniu PKME SEP zorganizowanym w zależności od sytuacji w trybie stacjonarnym, lub też w formie telekonferencji.

Informacje o konkursie dostępne są także na stronie WWW:

https://pkmesep.wixsite.com/pkme/xxxiv-edycja

22 wyświetleń