Kontakt | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Kontakt

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Kierownik projektu:

dr inż. Aleksandra Grabowiec

e-mail: aleksandra.grabowiec@pg.edu.pl

tel. +48 58 347 22 69

Koordynator naukowo-badawczy:

prof. dr hab. inż. Jan Hupka

e-mail: jan.hupka@pg.edu.pl

tel. +48 58 347 17 92