Publikacje | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Publikacje

Projekt DIGEST-PLAST jest kontynuacją projektu "Pomeranian Biogas Model"   (akronim:  POM-BIOGAS) zrealizowanego w 2016 r. w ramach, którego badane były możliwości wykorzystania organicznej frakcji odpadów komunalnych, a także wybranych odpadów przemysłowych, jako źródło energii odnawialnej.
W projekcie DIGEST-PLAST rozwijane są podstawy procesowe, aparaturowe i surowcowe wypracowane w w/w projekcie http://www.pom-biogas.eu/

Materiały promocyjne:

  1. Poster BFN (pdf, 3.39MB)
  2. Roll up (pdf, 7.31MB)
  3. Plakat AquaCOWI (pdf, 453.71kB)

Artykuły:

  1. Grabowiec A., Wożniak B., Hupka J., Szatkowska B., Dzioba M., Produkcja biogazu z frakcji organicznej odpadów komunalnych w obecności polimerów biodegradowalnych, Pismo PG, 5/2021, str. 31-33
  2. Mioduska J., Grabowiec A., Hupka J., Digestate Quality Originating from Kitchen Waste, Applied Sciences, 2023, 13, 10353, https://www.mdpi.com/2076-3417/13/18/10353