Bieżące informacje | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Bieżące informacje

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Oddział Gdańsk oraz Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii  Politechniki Gdańskiej przy współpracy z Katedrą Mikrobiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mają zaszczyt zaprosić na konferencję mikrobiologiczną w formie zdalnej z cyklu Pomorskie Spotkania z Mikrobiologią pt. "Drobnoustroje - wrogowie i sprzymierzeńcy" które odbędzie się w dniach 24 - 25 czerwca 2021 r.

Tematyka konferencji dotyczyć będzie nie tylko aktualnych problemów mikrobiologii klinicznej, diagnostyki ważnych patogenów i nowych terapii przeciwdrobnoustrojowych, ale też nowych rozwiązań w leczeniu i zapobieganiu zakażeniom oraz istotnych aspektów mikrobiologii środowiska i biotechnologii w medycynie i przemyśle.

 „Pomorskie Spotkania z Mikrobiologią” adresowane są do szerokiego grona uczestników, zapraszamy mikrobiologów, diagnostów laboratoryjnych, epidemiologów, lekarzy, biotechnologów oraz wszystkich, którym poruszane zagadnienia są bliskie.

 Konferencja jest wolna od opłaty, wymagana jest rejestracja  na stronie konferencji. W przypadku udziału aktywnego (poster, wykład lub doniesienie ustne proszę dołączyć abstrakt zgodnie z wytycznymi na stronie konferencji)
Szczegółowe informacje
Adres e-mailowy do kontaktu:
pomorskie-mikro.wch@pg.edu.pl

                                                   Serdecznie zapraszamy

                                                                                                  Z poważaniem,

                                                                                          Komitet Organizacyjny Konferencji