ZGŁOSZENIA PATENTOWE

Zgłoszenie patentowe nr P. 384563. Sposób i urządzenie do otrzymywania wzbogaconej w olej mąki z nasion szarłatu. Politechnika Gdańska, Gdańsk. Wilczewski T., Martysiak-Żurowska D. (27.02.2008)

Zgłoszenie patentowe nr P. 392388. Sekwencja DNA, startery oligonukleotydowe, sekwencja DNA wraz z miejscami rozpoznawania dla enzymów restrykcyjnych NdeI i XhoI, wektor ekspresyjny i sposób jego otrzymywania, rekombinantowy szczep Eschrichia coli Rosetta (DE3) pLysS i jego sposób otrzymywania oraz sposób wytwarzania białka rekombinantowego z metką oligohistydynową syntazy trehalozy (ST) Deinococcus radiodurans DSMZ 20539. Politechnika Gdańska, Gdańsk. Filipkowski P., Synowiecki J., Licznerska K., Pietrow A., Panek A. (14.09.2010)

Zgłoszenie patentowe nr P. 393011. Starter oligonukleotydowy i sposób rozróżniania szczepów mieszańcowych należących do grupy boczniaka ostrygowatego Pleurotus ostreatus. Politechnika Gdańska, Gdańsk. Filipkowski P. (22.11.2010)

Zgłoszenie patentowe nr P. 393026. Sekwencja DNA, startery oligonukleotydowe, sekwencja DNA wraz z miejscami rozpoznawania dla enzymów restrykcyjnych NdeI i XhoI, wektor ekspresyjny i sposób jego otrzymywania, rekombinantowy szczep Escherichia coli BL21(DE3) pLysS i jego sposób otrzymywania oraz sposób wytwarzania białka rekombinantowego z metką oligohistydynową syntazy trehalozy (ST) Deinococcus geothermalis DSMZ 11300. Politechnika Gdańska, Gdańsk. Filipkowski P., Synowiecki J., Felczykowska A., Panek A., Pietrow O. (23.11.2010)

Zgłoszenie patentowe nr P. 397536. Starter oligonukleotydowy, sekwencja DNA wraz z miejscami rozpoznania dla enzymów restrykcyjnych NdeI i XhoI, wektor ekspresyjny i sposób jego otrzymywania, rekombinantowy szczep Escherichia coli BL21 (DE3) pLysS i jego sposób otrzymywania oraz sposób wytwarzania białka rekombinantowego syntazy trehalozy (ST) typu dzikiego Deinococcus geothermalis DSMZ11300. Politechnika Gdańska, Gdańsk. Filipkowski P., Synowiecki J., Panek A., Pietrow O. (22.12.2011)

Zgłoszenie patentowe nr PCT/PL2013/000085. The method of obtaining the aqueous solution of chitosan, chitosan composition, chitosan aerosol, the method of producing the chitosan hydrogel membrane and the method of producing chitosan-protein biopolymer material. Gorczyca G., Szweda P., Tylingo R., Sadowska M., Milewski S., Zalewska M.  (26.06.2013)

PATENTY

Patent PL 209684. Sposób unieruchamiania enzymów. Politechnika Gdańska, Gdańsk. Synowiecki J., Wołosowska S. (2011)

Patent PL 209544. Sekwencja DNA, sekwencja DNA wraz z miejscami rozpoznania dla enzymów restrykcyjnych NcoI i HindIII, wektor ekspresyjny i sposób jego otrzymywania, rekombinantowy szczep Escherichia coli TOP10/F' i jego sposób otrzymywania oraz sposób wytwarzania termostabilnego białka SSB-podobnego Deinococcus murrayi DSMZ11303. Politechnika Gdańska, Gdańsk. Kur J. Filipkowski P. (2011)

Patent PL 213261. Sposób otrzymywania oleju rybiego z odpadów ryb tłustych, zwłaszcza łososi. Politechnika Gdańska, Gdańsk; MK AQUA sp. z o.o., Szczecin. Tynek M., Kołodziejska I., Pawłowicz R., Głowacz A., Martysiak-Żurowska D., Malinowska-Pańczyk E., Kasprzak J., Malek J. (2012)

Patent PL 384854. Sposób wytwarzania wędlin zwłaszcze kiełbas. Politechnika Gdańska, Zakłady Mięsne Nowak Sp. z o.o., Sp. K. Nowak Z., Bartoszek-Pączkowska A., Kusznierewicz B., Lewandowska J., Szukalska E., Tynek M., Kołodziejska I., Namieśnik J.,Malinowska-Pańczyk E., Wolska L. (2013)

Patent PL 222739.   Kompozycja chitozanowa i sposób wytwarzania hydrożelowej membrany chitozanowej.  Gorczyca G., Tylingo R, Szweda P., Milewski M., Sadowska. M., Zalewska Z. (2016)

Patent PL 223280. Sposób wytwarzania chitozanowo-białkowego materiału biopolimerowego. Gorczyca G., Tylingo R, Szweda P., Milewski M., Sadowska. M., Zalewska Z. (2016)