Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności

Serdecznie witamy na stronie Katedry Chemii Technologii i Biotechnologii Żywności

Znajdą tu Państwo informacje na temat działalności naukowej naszej Katedry, informacje o pracownikach, materiały dydaktyczne dla studentów, jak również wiadomości bieżące.

 
 
 
 

Aktualności

 • 2024-03-21

  XXVIII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej

  Witamy na stronie XXVIII Sesji Naukowej Sekcji Młodej Kadry Naukowej pt. „Żywność wobec wyzwań współczesnego świata” oraz XIth International Session of Young Scientific Staff „Food in the face of the challenges of the modern world”. W tym roku zapraszamy studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych z kraju oraz z zagranicy, którzy zajmują się tematyką...

 • 2024-01-12

  Anna Kościelak laureatką Grantu NCN Preludium 2022

  Narodowe Centrum Nauki przyznało doktorantce naszej Katedry, Annie Kościelak, grant w ramach konkursu krajowego Preludium na realizację projektu „Ocena potencjalnego toksykologicznego ryzyka związanego ze spożywaniem kwasów nukleinowych utlenionych podczas obróbki termicznej produktów mięsnych”. W swoich badaniach doktorantka planuje scharakteryzować modyfikacje chemiczne, jakim...

 • 2023-11-24

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

  Z przyjemnością informujemy, że mgr inż. Zuzanna Koziara przystąpi do publicznej obrony pracy doktorskiej pt. ,,Ocena wpływu pokarmowych kwasów nukleinowych i ich komponentów na replikacyjną i naprawczą syntezę DNA w modelach komórek ludzkiego układu pokarmowego". Obrona odbędzie się 1 grudnia 2023 roku o godzinie 14:30 w Audytorium 1.4 na Wydziale Chemicznym Politechniki...

 • 2023-11-24

  Optymalizacja Przechowywania Mleka Kobiecego: Innowacyjna Metoda Zaproponowana przez Naukowczynie z Politechniki Gdańskiej

  Prof. Edyta Malinowska-Pańczyk z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, razem z zespołem naukowym, prowadzi przełomowe badania mające na celu ulepszenie metod przechowywania mleka kobiecego. Ten naturalny pokarm, dostosowany do potrzeb niemowląt, jest niezastąpiony w rozwoju oraz rekonwalescencji noworodków hospitalizowanych na oddziałach neonatologicznych. W celu optymalnego...

 • 2023-10-03

  Szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego

  Współczesne oraz wciąż rozwijające się technologie wymagają ciągłego doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Konieczność dostosowywania do aktualnych potrzeb rynku pracy wchodzą coraz bardziej w obszar edukacji, a znajomość procesów technologicznych i poszczególnych analiz staje się niezbędne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.  W związku z tym Katedra...

 • 2023-07-14

  Celuloza bakteryjna jako matryca dla wegetariańskich substytutów mięsa

  Celuloza bakteryjna to biopolimer produkowany przez niepatogenne bakterie, który pod względem chemicznym jest identyczny z celulozą roślinną. Ze względu na swoje cenne właściwości takie jak: wysoka higroskopijność, elastyczność i wytrzymałość mechaniczna, coraz częściej celuloza znajduje zastosowanie w wytwórstwie produktów spożywczych. W ramach programu Argentum Triggering...

 • 2023-07-14

  Erasmus + Blended Intensive Programme on Food digestion: in vitro methodologies and future challenges

  W semestrze letnim 2022/23 doktorantka Anna Kościelak wzięła udział w organizowanym w ramach programu Erasmus + kursie dotyczącym zastosowania modeli trawienia in vitro w badaniach dotyczących żywności i żywienia. Organizatorami mobilności były ośrodki badawcze będące członkami sieci INFOGEST, która powstała w ramach Akcji COST (2011-2015) i której sztandarowym celem jest...

 • 2023-06-16

  Stypendium NAWA w ramach projektu „STEROWANIE W KIERUNKU UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOŁY DOKTORSKIEJ"

  Stypendium w ramach akcji stażowej dla najlepszych doktorantów Szkoły Doktorskiej PG finansowanych ze środków projektu „STERowanie w kierunku Umiędzynarodowienia Szkoły Doktorskiej” współfinansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach Programu „STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich”. Doktorant Antoni Taraszkiewicz otrzymał stypendium w...